De Vlashoek | Nieuwsbrief 1 (2018-2019)
2146
post-template-default,single,single-post,postid-2146,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 1 (2018-2019)

Start van het schooljaar

Na een warme en droge zomervakantie hebben we maandag (ondanks de regenbui) door het uitbrengen van een gezamenlijke toast met alle kinderen, ouders en leerkrachten, het nieuwe schooljaar ingeluid. Inmiddels is de rode loper die we hadden uitgerold weer opgedroogd en beginnen  de kinderen en leerkrachten weer aardig  op stoom te komen. Op alle tafeltjes lagen voor iedereen nieuwe schooletui `s, voorzien van naam en met de benodigde pen, potloden en stufjes klaar. We willen hiermee voorkomen dat de laatjes weer gaan uitpuilen van alle te grote, te dikke, te kleine, maar vooral overvolle etui `s.  De viltstiften en de meeste andere  spulletjes van thuis mogen dus  thuis blijven.  Zo houden we de kastjes netjes. Een van de eerste praktische acties van dit schooljaar in het kader van onze eenvoudige, maar doeltreffende leefregels: Netjes, Aardig en Rustig. Op De Vlashoek zijn we allemaal N.A.R!

N.A.R.

Het schooljaar begint in iedere groep met het opfrissen van de leefregels en omgangsvormen waar we op onze school aan hechten. Liever dan een oeverloze rij geboden en verboden, leren we de kinderen hun gedrag te toetsen aan drie criteria: ‘Netjes, Aardig en Rustig’ . Was wat je deed wel Rustig, maar niet Aardig? Dan moet het toch anders. Was het wel Netjes, maar niet Rustig? Dan is het ook nog niet in orde. Deze leefregels gelden voor iedereen, maar betekenen voor een kleuter natuurlijk iets anders dan voor een oudere leerling. Dit kan binnen iedere groep nader worden gespecificeerd. Binnenkort zullen we met speciale activiteiten onze leefregels N.A.R. weer extra bij iedereen onder de aandacht brengen. We komen hierop terug.

Voorlichtingsavond

Gisteravond werd de voorlichtingsavond druk bezocht. Iedereen werd welkom geheten met een kopje koffie of thee en een speciaal woord van welkom gold voor onze nieuwe collega, Gert Heijmans, die in groep 7-8 de gelederen komt versterken. Tom de Nooy, voorzitter van de ouderraad, heeft met een heldere Powerpoint toelichting gegeven op het werk en de taken van de ouderraad. Hij zag kans om ons zelfs met de financiële overzichten te boeien en vermaken. De ouderraad draagt zeker ook zijn steentje bij wat betreft culturele of leerzame uitstapjes en activiteiten en nodigt iedereen uit om zich met een goed idee te melden bij de ouderraad of school. Op deze wijze kunnen we met elkaar het onderwijs aan de kinderen beter en nòg leuker maken. Dat gaat overigens ook samen! Vervolgens kreeg iedereen in het lokaal van hun eigen kind in gemoedelijke sfeer nog tekst en uitleg van de leerkracht. Meester Gert en de ouders van groep 7-8 hebben toen alvast wat nader kennis kunnen maken. We wensen hem ( en dus ook de leerlingen) een fijne tijd op De Vlashoek toe.

Vakleerkracht gymnastiek

Gisteren werd ook de eerste gymles gegeven door een nieuwe collega, Marvin de Haas. Hij studeert bijna af aan de HALO, geeft op verschillende scholen in de Hoeksche Waard les en op dinsdagochtend dus op De Vlashoek. Zijn eerste les leidde tot enthousiaste gezichten. We hebben er dus alle vertrouwen in dat dit de kwaliteit, maar zeker ook het plezier in bewegen alleen maar kan vergroten. Kim Cevaal, dit jaar de vaste leerkracht van groep 5-6, nadert ook de eindstreep van haar studie vakleerkracht bewegingsonderwijs . Zij verzorgt op de vrijdagen weer de lessen, die overigens vorig jaar al met gejuich werden begroet. Voor de volledigheid en veiligheid nog enkele adviezen: tijdens de gymlessen mogen geen armbandjes worden gedragen. Oorstekers kunnen wel, maar oorhangers en grote oorringen ( waar je een vinger door kunt steken) kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Ieder les moeten de kinderen een sportshirt, een sportbroek en gymschoenen (alleen voor binnen) bij zich hebben. Buitengymschoenen zijn  niet toegestaan, blote voeten mag wel.

Overblijven

We hebben de eerste dagen geëvalueerd en het lijkt inderdaad een goede oplossing dat bij gebrek aan vrijwilligers, de kinderen bij de leerkrachten lunchen. We werken met een roulatiesysteem waarbij alle leerkrachten aan de beurt komen, maar toch ook even pauze kunnen nemen. De kinderen eten aan de tafels in de gang, zodat ze echt even uit de werksfeer zijn en de jam en hagelslag niet in de lokalen komen. Chantal, pedagogisch medewerker van (DeTafelVan), speelt de helft van de lunchpauze met de kinderen buiten; eerst met de bovenbouw en dan met de onderbouw. Om 12.50 uur mogen de kinderen die thuis gaan eten weer op het schoolplein komen en houden de leerkrachten toezicht totdat de bel gaat. Op deze manier kunnen we ook de lunchpauze netjes, Aardig en Rustig doorbrengen.

Studiedag

Dinsdag 4 september a.s. zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag voor het team. Het doel van deze studiedag is om de grote hoeveelheid administratieve taken en ons leerlingenvolgsysteem zo op elkaar af te stemmen dat een goed systeem ontstaat  waarmee de ontwikkeling van ieder kind op efficiënte wijze in kaart wordt gebracht en gevolgd. Leuker kunnen we het niet maken, wel beter!

Gastles korfbal

Vrijdag 7 september krijgen groep 3-4 en 5-6 een les korfbal. De les wordt verzorgd door Peter Kamp van de lokale korfbalvereniging en gegeven in de gymzaal, of bij mooi weer op het korfbalveld.

Schoolreisje

Op dinsdag 11 september gaan we met de groepen 3 tot en met 8 naar de Efteling. We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 5 uur weer bij school. In de Efteling gaan de kinderen in kleine groepjes, onder leiding van een volwassene, het park in. Enkele leerkrachten en de leden van de ouderraad nemen ieder een groepje. Wanneer we handen te kort komen, wordt dit aangevuld met enkele ouders. We komen nu in groep 5-6 twee begeleiders te kort. We zoeken dus twee ouders die mee willen ( die om het eerlijk te houden ook nog niet eerder zijn meegegaan). Meldt u zich z.s.m. aan bij de leerkracht?