De Vlashoek | Nieuwsbrief 10
2102
post-template-default,single,single-post,postid-2102,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 10

Muziekavond

Weet u het nog? Op aanstaande vrijdagavond 6 juli 2018 is de jaarlijkse muziekavond waarbij alle kinderen voor u gaan optreden. We starten om 18.45 uur met het optreden van de kleuters, samen met groep 3-4. Voor de onderbouw hebben we dit jaar samenwerking gezocht met muziekvereniging NLS (Na Lang Streven) uit Klaaswaal. Deze muziekvereniging geeft voor kinderen vanaf 6 jaar blokfluitles. Zij leren dan noten lezen, samenspelen, zelf liedjes bedenken, enzovoorts. 8 jaar of ouder? Dan is misschien trompet, klarinet, fagot, hobo, euphonium of slagwerk iets voor uw kind. Suzanne Slingerland, muziek- en PABO student, is al druk aan het oefenen met de kinderen ter voorbereiding op onze muziekavond. Omdat we niet allemaal tegelijk in het lokaal passen, verdelen we de avond in twee optredens, waarbij het publiek kan wisselen. Tenzij u natuurlijk kinderen in de onderbouw en de bovenbouw hebt!

Om 19.30 uur start het optreden van de  bovenbouw.

Voor de bovenbouw hebben we de hulp ingeroepen van Raoul Roosenstein van Groove Industries (Drums/ Workshops/ Cajóns). Raoul is musicus en vader van Ronja uit groep 8. Hij zal de kinderen in een aantal lessen wegwijs maken op Cajóns, houten ritme-instrumenten die er bovenop zittend bespeeld worden. Dat wordt swingen.

Door onze onvolprezen ouderraad zal in de hal een hapje en drankje verzorgd worden, voor een gezellige afsluiting van het schooljaar. Komt u kijken en genieten!

Afscheid groep 8

Op dinsdag nemen we met z`n allen afscheid van de kinderen van groep 8. Tot hier hebben we ze mogen helpen. Binnenkort slaan zij hun vleugels al een beetje uit en gaan zij het dorp uit, de wereld in. We wensen hen allemaal een fijn vervolg van hun schooltijd toe. Om 15.00 uur zwaaien wij hen traditiegetrouw uit en we hopen dat u in de gelegenheid zult zijn hierbij aanwezig te zijn. `s Avonds volgt een gezamenlijke maaltijd en vieren we met de kinderen, hun ouders en de leerkrachten hun laatste feestje op de basisschool.

Zomerfeest en afscheid van de oudste kleuters

Natuurlijk vieren we ook het afscheid van de oudste kleuters die in augustus naar groep 3 gaan. Alle kleuters gaan woensdag op schoolreis naar Bouwspeeltuin De Maeterlinck in Rotterdam. Zij kunnen daar van alles bouwen, sjouwen en timmeren: pret voor 10. Ze krijgen daar allemaal een versnapering en om 12.00 uur gaan de kinderen van groep 1 terug naar Westmaas. De oudste kleuters van groep 2 gaan dan met juf Saskia en juf Angela als afscheid van hun kleutertijd ‘uit eten’.

Op donderdag 5 juli wisselen we de groepen zodat iedereen al even kan wennen aan de nieuwe groep en soms ook juf.  Op vrijdag 13 juli start de vakantie om 12.00 uur voor alle groepen. We wensen iedereen een fijne zomervakantie toe.

Grootse plannen voor volgend jaar!

De laatste schoolweken zijn aangebroken en achter de schermen zijn we al druk bezig met de planningen en roosters voor het komende jaar. Zoals eerder vermeld, hebben we grootse plannen.

Overblijven bij de juf

We gaan als leerkrachten een deel van het overblijven overnemen en denken dat dit hartstikke gezellig kan worden. Natuurlijk blijven we daarnaast werken met De TafelVan, die een professionele overblijfkracht zal blijven leveren. Contracten en afspraken met deze organisatie lopen gewoon door.

Plusklas en Leesklas

Verder gaan we twee keer in de week werken met een Plusklas en een dag in de week met een Leesklas. Uiteraard zal Saskia Leenders als IB de vinger aan de pols houden bij het werken met de Plusklas en daarnaast zal met name Kelly Degeling zich hiermee gaan bezig houden. Laetitia Ketting heeft het afgelopen jaar veel expertise ontwikkeld op het gebied van lezen en zij verheugt zich op het werken met een Leesklas. Hiervoor wordt het wissellokaal met een leeshoekje en bibliotheekkasten ingericht. Het is heel fijn dat het afgelopen jaar ook door ouders extra leeshulp is geboden. Onze hartelijke dank hiervoor. We hopen dat met de extra inzet van iedereen, alle kinderen gaan lezen als een trein!

Vrijwilligster taalverwerving

Een speciaal woordje van dank voor onze vrijwilligster Janka Hogen Esch. Zij heeft zich dit jaar met een groot hart ontfermd over alle kinderen die nog wat moeite hebben met de tweede taal verwerving. Zij heeft al toegezegd ook het komende jaar beschikbaar te zijn en daar zijn we erg verguld mee.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Komend schooljaar gaan we werken met een vakleerkracht voor de lessen bewegingsonderwijs. Dit betreft een Pilot Bewegingsonderwijs die in samenwerking met Bres Accommodaties en ons schoolbestuur Acis is opgezet. Naast regulier bewegingsonderwijs wordt door de vakleerkracht en de groepsleerkracht, in een periode van zes weken aandacht besteed aan het programma ; Voel Je Sterk´. Dit programma heeft als doel kinderen door beweging en spel te helpen sociaal weerbaar te worden, het zelfvertrouwen te versterken, de zelfstandigheid te vergroten, elkaar respect te tonen enzovoorts. Juist bij gym kun je je eigen grenzen verleggen en daarmee het zelfvertrouwen versterken. Je leert ook doorzetten wanneer iets niet lukt, je emoties te beheersen en je grenzen aan te geven. Ook wordt er gewerkt met de MQ scan, een soort testje om de motorische vaardigheden van kinderen in kaart te brengen. De MQ scan wordt aan het begin en het einde van het schooljaar uitgevoerd, zodat er het aanbod aan de kindern hierop afgestemd kan worden.

Inmiddels zijn veel ideeën uitgegroeid tot concrete plannen. Maar nu moeten we het ook nog gaan doen en we hebben er zin in!

Agenda van het nieuwe schooljaar

Om alvast rekening mee te houden:

We starten maandag 27 augustus 2018.

 • Op dinsdag 28 augustus is de jaarlijkse voorlichtingsavond. U bent uitgenodigd in het klas van uw kind om de gang van zaken in het komende jaar te bespreken.
 • Op dinsdag 4 september heeft het team een studiedag en zijn alle groepen vrij.
 • Op dinsdag 11 september gaan de groepen 3 t-m 8 op schoolreis naar De Efteling.
 • Op Woensdag 12 september staakt het onderwijzend personeel in Zuid-Holland en Zeeland. Ditmaal ook op De Vlashoek. Er zijn op dit moment grote tekorten aan onderwijspersoneel.

Het is belangrijk om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren. We vragen om uw begrip: nu een dag staken voor goed onderwijs voor uw kinderen.

 

 

Bijlage

N.B. Ons is verzocht de volgende informatie in de nieuwsbrief op te nemen.

Geachte ouders/verzorgers,

 

In het schooljaar 2018-2019 wordt u uitgenodigd om de vragenlijsten over uw kind in groep 2 en groep 7 digitaal in te vullen.

 

De jeugdgezondheidszorg zet zich dagelijks in voor het begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd.

 

Vragenlijsten zijn onderdeel van deze onderzoeken. U krijgt als ouder de mogelijkheid om met hun Digi-D en SMS-code(conform wettelijke afspraken rondom privacy) in te loggen op de website van Mijn Kind In Beeld. Hiermee krijgt  u toegang tot de digitale vragenlijst van de JGZ. Zo bent u mede verantwoordelijk voor het vullen van het dossier van uw kind.

 

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind en controleert het functioneren van de ogen en de oren.
 • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
 • De leraar van het kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
 • Tot slot hebben ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind.
  Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.
 • De leraar van de kinderen wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
 • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van het kind vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
 • De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst en de resultaten van de meting, kunnen aanleiding zijn om ouders en kinderen uit te nodigen voor een vervolgafspraak.

U kunt een informatie/instructie filmpje over de digitale vragenlijsten bekijken op:

www.rivas.nl/ouderportaal