De Vlashoek | Nieuwsbrief 8
2025
post-template-default,single,single-post,postid-2025,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 8

Westmaas, 17 mei 2018

Aan de ouder(s)/ verzorgers(s) van alle leerlingen

 

Beste ouders,

 

De schooltijden

De laatste stand van zaken betreffende de schooltijden:

In samenwerking met de medezeggenschapsraad hebben we in het voorjaar uw mening en wensen geïnventariseerd. Daarbij hebben we verschillende mogelijkheden geschetst. Het traditionele model (met een uur middagpauze en overblijfmogelijkheid), een model met vijf gelijke dagen, het Hoorns model (Jong en oud even lang naar school en vrijdagmiddag vrij) en het continurooster (iedereen blijft over en er zijn korte pauzes).

De ouders hebben een duidelijke voorkeur voor handhaving van de huidige schooltijden uitgesproken. Probleem daarbij is dat het voor de uitvoerende organisatie niet haalbaar is om bij een groter aantal overblijvers, twee of meer professionele overblijfkrachten te blijven leveren. Zij hebben dit nu geruime tijd wel gedaan, maar de opzet is dat naast een professionele overblijfkracht, ook hulp van ouders kan worden ingezet. Op onze school beschikken we niet over ouders die deze taak kunnen of willen vervullen.

 

In overleg met de overblijforganisatie en met instemming van de medezeggenschapsraad, zijn we tot de volgende oplossing gekomen:

De leerkrachten nemen zelf een deel van de overblijf over. Van het uur middagpauze eten zij een half uur met de kinderen van hun eigen klas en hebben zij het andere half uur pauze.

Om 12.00 uur gaan de kinderen die thuis lunchen huiswaarts. De leerkrachten van de groepen 1-2 en 3-4 blijven met de overblijvers in het eigen lokaal en zij eten daar gezamenlijk hun boterhammetjes. Van 12.30 tot 13.00 spelen zij buiten, in de binnentuin, onder leiding van de professionele overblijfkracht. De groepsleerkracht heeft dan een half uur pauze.

De leerlingen van de groepen 5-6 en 7-8 spelen van 12.00 tot 12.30 uur buiten, op het grote plein onder leiding van een professionele overblijfkracht. Van 12.30 tot 13.00 uur eten zij hun boterhammetjes, onder leiding van hun eigen leerkracht.

Het zal voor de kinderen een rustige lunchpauze opleveren, in het eigen lokaal, met de eigen leerkracht. Aan de andere kant blijft er voor de leerkrachten ook nog een welverdiende rustpauze over, want dat verdienen zij ook. We denken hiermee een mooie oplossing te kunnen bieden die tegemoet komt aan ieders wensen.

 

 

De formatie en groepsbezetting

 

We hebben goed nieuws wat betreft de formatie en groepsbezetting. Nog maar enkele jaren geleden, toen het leerlingenaantal in de Hoeksche waard fors daalde, heeft Acis alle zeilen bij moeten zetten om geen mensen te hoeven ontslaan. Nu hebt u onlangs in de regionale kranten een personeelsadvertentie kunnen lezen, met een oproep voor twintig leerkrachten. In de Acis Actueel, legde Luc van Heeren, voorzitter college bestuur) uit hoe dit komt:

 

  • Dit heeft te maken met het feit dat Acis besloten heeft uit het ‘Vervangingsfonds’ te stappen. Dit is een soort verzekeringsmaatschappij die de kosten op zich neemt bij ziekte van een leerkracht. De premie was hoog, de organisatie bureaucratisch en de aansluiting van schoolbesturen bij het vervangingsfonds was verplicht. Inmiddels kunnen schoolbesturen het Vervangingsfonds verlaten en zelf risicodrager worden. Acis heeft voor dit laatste gekozen, zodat de premielasten en het Vervangingsfonds zijn komen te vervallen. In plaats daarvan nemen we nu op elke school extra personeel aan, waardoor de scholen in geval van ziekte van een leerkracht, de invaller al in huis’ hebben. En op momenten dat er geen zieken zijn, kunnen scholen over extra menskracht beschikken. Dit betekent overigens niet dat de nieuwe leerkrachten als vervanger zullen worden ingezet. Naast de extra formatie die de scholen volgend schooljaar van het bestuur krijgen als gevolg van een nieuw vervangingsbeleid krijgt elke school van de overheid extra geld om de werkdruk bij het onderwijzend personeel te verlagen. Met dat geld zal extra personeel worden aangesteld. Voor de kleine scholen * komt daar nog een verhoging van de kleinescholentoeslag bij, die voor een deel ook aan extra personeel kan worden besteed. Mooie ontwikkelingen!

 

  • kleine scholen (minder dan 100 leerlingen)

 

Wat betekent dit voor onze school?

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt een nieuwe collega aangesteld op De Vlashoek. De heer Gert Heijmans is al jarenlang een zeer geliefde directeur op Het Driespan, een grote basisschool in Puttershoek. Desondanks heeft hij aangegeven vervroegd met pensioen te gaan en zijn directeurschap neer te leggen. Wat hij wel graag wil is nog een heel aantal jaren een of twee dagen voor de klas staan, gewoon de oude liefde voor het vak. Hij zal bij ons op school op woensdagen en vrijdagen lesgeven aan groep 7-8. We krijgen weer een meester, meesterlijk!

Onze intern begeleidster, Saskia Leenders, krijgt er tijd bij om haar taken te kunnen uitvoeren. Deze uitbreiding zal zeker ten goede komen aan alle kinderen die extra hulp nodig hebben.

 

Kim Cevaal krijgt er een middag bij om komend jaar vakleerkracht gymnastiek te kunnen worden. En informeert u maar eens bij de kinderen hoe leuk de lessen zijn die zij ontwerpt!

 

Laetitia Ketting is coördinator van ‘Bouw!’, een remediërend programma waarmee alle kinderen vanaf groep 2 tot groep 4 die problemen ondervinden bij het aanvankelijk lezen, bijna dagelijks, onder leiding van een tutor werken. Dit programma wordt op alle scholen in de Hoeksche Waard ingezet en helpt kinderen daadwerkelijk en aantoonbaar hun leesbelemmering aan te pakken. Uiteraard zijn er ook kinderen die naast ‘Bouw!’ aangewezen zijn op nog meer hulp. Lezen is namelijk een erg gecompliceerde vaardigheid en het stelt kinderen die bij leren lezen problemen ondervinden, erg op de proef. Op dinsdagen zal Laetitia Ketting een ‘Leesklasje’ opstarten in het wissellokaal. Dit lokaal zal helemaal worden bestemd voor leesactiviteiten en is bedoeld voor alle zwakke(re) lezers van de school, ook voor bovenbouwers.

 

Op onze school werken we al jaren met Ralfi’, een methode waarbij de leerkracht dagelijks met een groepje zwakke(re) kinderen voor-door-koor leest. Gewoon leeskilometers maken, maar dan wel met een tekst die nèt een Avi-niveau hoger ligt en dus uitdaging biedt. Omdat de leerkracht hardop met het groepje meeleest, ‘trekt’ zij de kinderen door de teksten heen en krijgen de kinderen een gevoel voor intonatie en vloeiend lezen. En de kinderen krijgen ook zelfvertrouwen omdat je eigen foutjes in een groepje lekker niet zo opvallen. Want daar wordt een kind met leesproblemen al meer dan genoeg mee geconfronteerd.

Om afwisseling in de leesteksten te kunnen krijgen, maken we gebruik van ‘Nieuwsbegrip’, een methode voor begrijpend lezen.

 

Het is best lastig om op de z.g. DMT toets, een toets die de snelheid meet waarmee een kind leest, een hogere score te kunnen krijgen. De normering is streng en sommige kinderen lezen nu eenmaal niet zo snel. Dit zegt overigens niets over het leesbegrip of de intelligentie van kinderen. Het aardige is dat we zien dat deze kinderen weliswaar langzaam maar gestaag vorderingen maken bij technisch lezen, maar juist enorm zijn vooruitgegaan bij begrijpend lezen. En daar worden we blij van, want zoals u misschien wel begrijpt vormen juist de vakken begrijpend lezen en rekenen erg belangrijke graadmeters voor schoolsucces. Hierbij komt namelijk inzicht aan de orde. Kortom, we krijgen door deze combinatie van maatregelen een enorme kans om de hulp aan alle kinderen van de school te versterken en uit te breiden. Laat het nieuw schooljaar maar komen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsbezetting 2018-2019

 

groepsbezetting maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1-2 Angela de Regt Angela de Regt Saskia Leenders Angela de Regt Saskia Leenders
Groep 3-4 Kelly Degeling Kelly Degeling Laetitia Ketting Laetitia Ketting Kelly Degeling
Groep 5-6 Kim Cevaal Kim Cevaal

 

Kim Cevaal Kim Cevaal Kim Cevaal
Groep 7-8 Mariska vd Linden Mariska vd Linden Gert Heijmans Mariska vd Linden Gert Heijmans
Interne begeleiding   Saskia Leenders      
directietaken Marianne Wissink Marianne Wissink Marianne Wissink (Marianne Wissink) Marianne Wissink
Leesklas, remedial teaching en coördinatie ‘Bouw!’   Laetitia Ketting (dag)      
Vakleerkracht gym         Kim Cevaal (middag)

 

 

 

Op naar de zomer

We hebben alweer veel leuke activiteiten achter de rug, maar er staat ook nog veel op het programma!

Tussen de Mei- en de Hemelvaartvakantie zijn we met groep 7-8 op driedaagse schoolreis geweest. We hadden een prachtige accommodatie aan een doodlopend weggetje naar de duinen gehuurd en we hebben er allemaal van genoten, zowel de kinderen als de volwassenen. We hadden dan ook het mooiste weer van de wereld. Ook de ‘thuisblijvers ’die naar school gingen zijn met de juffen lekker naar het strandje gegaan.

Deze week ging groep 5-6 naar De Speeldernis in Rotterdam. Ze konden daar naar hartenlust ravotten en spelen in en om het water. Groep 3-4 liep deze week ook nog het Stippenpad, ook altijd een heerlijke buitenles. We hadden ook nog het optreden van de kinderen bij Showtime: je vraagt je af of er ook nog gewoon les wordt gegeven?

Zeker wel! En de kinderen leren gelukkig opperbest!

 

De eindtoets van groep 8

De uitslag van de IEP Eindtoets voor het basisonderwijs is binnen en ook dit jaar scoren we met de school weer ruim boven het landelijk gemiddelde. We feliciteren alle kinderen met de behaalde resultaten en zijn trots op ze!

 

Techniekochtend

Dinsdag 29 mei staat de techniekochtend in vuur en vlam. Het thema is Vuur! We denken dat het weer leuk en leerzaam zal worden.

 

Schoolfotograaf

Op dinsdag 26 juni komt de schoolfotograaf op school.

 

Juffendag

Alle kinderen hebben een uitnodiging gekregen voor de juffendag op 12 juni.

 

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige

ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor

het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een

zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31

augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini

door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over

deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. Uw kind krijgt binnenkort een flyer mee waarop precies staat hoe u zich kunt aanmelden.

 

Met vriendelijke groet,

ook namens de collega`s,

 

Marianne Wissink

Directeur obs De Vlashoek