De Vlashoek | Toestemmingsformulier publicatie foto’s/video’s
1778
post-template-default,single,single-post,postid-1778,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Toestemmingsformulier publicatie foto’s/video’s

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

 

Per 25 mei a.s. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als gevolg daarvan hebben wij als school meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Foto’s en video’s van leerlingen zijn persoonsgegevens. Wij zijn vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

 

Met deze brief vragen we daarom eenmalig uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt u de verklaring bij deze brief ingevuld en ondertekend met uw kind meegeven naar school of mailen naar directie@vlashoek.nl

 

U mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig omgaan met de foto’s en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schoolleiding.

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

 

Tot slot vragen wij uw aandacht voor het volgende:

We begrijpen dat u soms zelf graag foto’s maakt tijdens bijzondere gebeurtenissen op school. We gaan ervan uit dat u daarbij rekening houdt met het feit dat ouders het vervelend kunnen vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen en dat niet alle ouders het op prijs stellen dat foto’s van hun kind publiekelijk worden gedeeld. Wij vertrouwen erop dat ouders terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op internet. De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd.

 

Een paar tips:

– Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.

– Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media.

– Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.

– Maak een close-up alleen van uw eigen kind.

– Maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen kind niet op staat

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

Marianne Wissink

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van …………………………………………………………….

groep …………

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) gebruikt mogen worden*:

 

Beeldmateriaal mag gebruikt worden: Beeldmateriaal wordt gebruikt voor:
¨ in de schoolgids en/of schoolbrochure/

schoolkalender

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden. Tevens wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.
 ¨ op de openbare website van de school Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
¨ op het besloten deel van de website van de school Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.
¨ in de (digitale) nieuwsbrief van de school Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om school
¨ in de (digitale) nieuwsbrief van het schoolbestuur Ouders en leerlingen/stakeholders informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om de scholen en in het onderwijs
¨ op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook, YouTube) Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en ontwikkelingen op school.

Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op school.

¨ voor intern gebruik zoals o.a. tijdens de lessen, informatieavonden, herinnerings-DVD/-boek, delen foto’s met de eigen klas via beveiligde link Informatie verspreiden over activiteiten en ontwikkelingen op en om school
¨ voor gebruik in de door de school aangemaakte WhatsApp-groep van de eigen klas Informatie verspreiden over activiteiten en ontwikkelingen op en om school
¨ voor in de media (krant, tv) Ouders en leerlingen/stakeholders informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om de scholen en in het onderwijs
¨  
¨  
¨  

 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

 

Datum:                                      ……………………………………………………………………

 

Naam ouder/verzorger:                ……………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger:     ……………………………………………………………………

 

 

Formulier graag inleveren op school of mailen naar ……………….