Kennismaken?

Coronamaatregelen OBS de Vlashoek

 

In dit document zijn regels en afspraken vastgelegd met betrekking tot de genomen maatregelen op onze school in verband met het Coronavirus. Bij het opstellen van dit protocol is rekening gehouden met afspraken tussen schoolbesturen, gemeente en kinderopvangorganisaties in de Hoeksche Waard, alsmede de richtlijnen vanuit de RIVM en het landelijk protocol ‘volledig openen basisonderwijs’:

 

De volgende maatregelen zijn al enige tijd van toepassing en worden nog steeds gehandhaafd:

-         Alle kinderen gaan volledig naar school.

-         Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meterafstand bewaard te worden.

-         Tussen alle volwassenen in de school moet 1,5meter afstand bewaard worden.

-         De school is alleen toegankelijk voor kinderen, onderwijspersoneel en externen t.b.v. hulp aan kinderen.

-         De school draagt zorg voor het naleven van de hygiëneregels.

-         Na school dient iedereen direct naar huis te gaan of naar de BSO.

 

Regels gebouw en hygiëne

Tijdens de komende periode gelden er verscherpte regels en afspraken rondom onze school, betreffende de volgende onderwerpen:

-         Er worden in iedere klas afspraken over toiletgebruik gemaakt.

-         De leerkrachten zien er op toe dat iedereenregelmatig de handen wast met water en zeep.

-         Traktaties van thuis zijn voorverpakt en alleen voor leerlingen van de eigen groep.

-         Voor grotere ‘incidenten’ en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken zijn extra beschermingsmiddelen op school aanwezig.

-         Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk ventilatie in het gebouw.

 

Het schoonmaakbedrijf maakt extra schoon. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt:

-         Dagelijks intensieve schoonmaak. Het betreft hier de normale schoonmaakwerkzaamheden volgens het overeengekomen schoonmaakprogramma.

-         Elke dag met een desinfecterend middel schoonmaken van de tafels, de rugleuning en armleuning van de stoelen, het bureau en de stoel van de leerkracht, de wastafel in de klaslokalen, de handdoek-/zeepdispenser, de deurklinken, de trapleuningen etc. (de zogenaamde “contactpunten”).

-         Elke dag met een desinfecterend middelschoonmaken van het grote speelgoed en speelmaterialen en de computers/laptops.

-         Elke dag de toiletunits goed schoonmaken en desinfecteren.

 

Aanvullende hygiënemaatregelen

-         In elk klaslokaal is een zeeppompje, papieren handdoekjes en desinfecterende handgel aanwezig (alleen bestemd voor gebruik doorvolwassenen)

-         In elke toiletunit zijn zeeppompjes en papierenhanddoekjes aanwezig.

 

Onderwijsaanbod

Alle leerlingen volgen fysiek onderwijs op school. Er wordt geen onderwijs op afstand of extra huiswerk aangeboden behalve de reguliere vakken in de bovenbouw, waar normaal gesproken ook huiswerk voor wordt opgegeven. Leerlingen die zelf, of waarvan een gezinslid, behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

 

Gezondheidsklachten

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Gebruik onderstaande beslisboom wanneer u twijfelt of uw kind naar school mag komen.