Kennismaken?

Coronamaatregelen OBS de Vlashoek

 

In dit document zijn regels en afspraken vastgelegd met betrekking tot de genomen maatregelen op onze school in verband met het Coronavirus. Bij het opstellen van dit protocol is rekening gehouden met afspraken tussen schoolbesturen, gemeente en kinderopvangorganisaties in de Hoeksche Waard, alsmede de richtlijnen vanuit de RIVM en het landelijk protocol ‘volledig openen basisonderwijs’:

 

Doelstellingen en uitgangspunten

Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle passende maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Alle maatregelen die we nemen hebben als doel om;

-         De risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk te maken.

-         De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen.

-         De contacten en reisbewegingen, in en rondom de school, van zowel leerkrachten, leerlingen en ouders te beperken.

-         Het bovenstaande te bereiken, maar tevens praktisch uitvoerbaar te houden.

De volgende maatregelen zijn al enige tijd van toepassing en worden nog steeds gehandhaafd:

-         Alle kinderen gaan volledig naar school.

-         Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meterafstand bewaard te worden.

-         Tussen alle volwassenen in de school moet 1,5meter afstand bewaard worden.

-         De school is alleen toegankelijk voor kinderen, onderwijspersoneel en externen t.b.v. hulp aan kinderen.

-         De school draagt zorg voor het naleven van de hygiëneregels.

-         Na school dient iedereen direct naar huis te gaan of naar de BSO.

 

Regels gebouw en hygiëne

Tijdens de komende periode gelden er verscherpte regels en afspraken rondom onze school, betreffende de volgende onderwerpen:

-         Er worden in iedere klas afspraken over toiletgebruik gemaakt.

-         De leerkrachten zien er op toe dat iedereenregelmatig de handen wast met water en zeep.

-         Traktaties van thuis zijn voorverpakt en alleen voor leerlingen van de eigen groep.

-         Voor grotere ‘incidenten’ en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken zijn extra beschermingsmiddelen op school aanwezig.

-         Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk ventilatie in het gebouw.

 

Het schoonmaakbedrijf maakt extra schoon. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt:

-         Dagelijks intensieve schoonmaak. Het betreft hier de normale schoonmaakwerkzaamheden volgens het overeengekomen schoonmaakprogramma.

-         Elke dag met een desinfecterend middel schoonmaken van de tafels, de rugleuning en armleuning van de stoelen, het bureau en de stoel van de leerkracht, de wastafel in de klaslokalen, de handdoek-/zeepdispenser, de deurklinken, de trapleuningen etc. (de zogenaamde “contactpunten”).

-         Elke dag met een desinfecterend middelschoonmaken van het grote speelgoed en speelmaterialen en de computers/laptops.

-         Elke dag de toiletunits goed schoonmaken en desinfecteren.

 

Aanvullende hygiënemaatregelen

-         In elk klaslokaal is een zeeppompje, papieren handdoekjes en desinfecterende handgel aanwezig (alleen bestemd voor gebruik doorvolwassenen)

-         In elke toiletunit zijn zeeppompjes en papierenhanddoekjes aanwezig.

 

Onderwijsaanbod

Alle leerlingen volgen fysiek onderwijs op school. Er wordt geen onderwijs op afstand of extra huiswerk aangeboden behalve de reguliere vakken in de bovenbouw, waar normaal gesproken ook huiswerk voor wordt opgegeven. Leerlingen die zelf, of waarvan een gezinslid, behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

 

Wat gebeurt er bij een besmetting van een kind of personeel?

Wanneer er een kind besmet is met het coronavirus, blijft de hele klas thuis (quarantaine). Het betreffende kind of de leerkracht uit die groep gaat dan niet naar buiten, dus ook niet sporten, of ergens op bezoek. Als dit aan de orde is, ontvangt u nadere instructies over de quarantaine. De quarantaine geldt overigens niet voor het hele gezin. Huisgenoten mogen naar buiten gaan, zolang degene die in quarantaine is geen klachten heeft. In principe geldt de quarantaine voor 10 dagen. Na 5 dagen kan via de GGD een coronatest gedaan worden (dit is geen verplichting). Als deze negatief is (geen besmetting) kan het kind weer naar school. Bij een positieve test (wel besmetting) krijgt u nieuwe instructies over quarantaine voor het kind en de huisgenoten. Wilt u geen test laten afnemen bij uw kind? Dan kan uw kind na 10 dagen weer naar school of opvang, als hij/zij geen klachten heeft gekregen. Als een klas of een deel van een klas thuis moet blijven, schakelen wij met degenen die thuis zittendirect over op afstandsonderwijs. Zij volgen dan de lessen vanuit huis met een live-verbinding.