De Vlashoek | Nieuwsbrief 11 (2019-2020)
3331
post-template-default,single,single-post,postid-3331,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 11 (2019-2020)

Westmaas, 2 juni 2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op een mooie Pinksterdag…

Na dit zonnige Pinksterweekend komt onze locked down samenleving weer een beetje meer tot leven. Het openbaar vervoer, het middelbaar onderwijs, de musea, de horeca: overal is gezocht naar de meest veilige manier van openstelling en vanaf gisteren mogen we weer meer. De scholen waren al voor 50% opengesteld en gaan vanaf maandag 8 juni geheel open. Dit weekend hebt u via Klasbord het ‘Protocol volledig openen basisonderwijs’ zoals opgesteld door de overheid, toegezonden gekregen. En daarin staat precies beschreven binnen welke grenzen wij onze herwonnen vrijheden dienen te vieren. Terwijl wij de kleine lettertjes spellen, is de boodschap voor de kinderen helder; geen halve weken en halve klassen meer, dus zij zien hun klasgenoten, vrienden en vriendinnen allemaal tegelijk terug! Gelukkig maar!

De veiligheidsvoorschriften waar we ons nu al maanden aan houden, blijven gehandhaafd. Handen wassen, elkaar geen hand geven, geen ouders op het schoolplein, 1,5 meter afstand tussen volwassenen, een leerling of leerkracht met neusverkoudheid, hoesten of andere ziekteverschijnselen blijft thuis. U kunt het allemaal in het protocol nalezen.

Lestijden

Niet alles is vastgelegd in dit protocol. Veel scholen zijn in verband met Covid 19 tijdelijk met een continurooster gaan werken; ook wij. In overleg met het coördinatieteam Hoeksche Waard is besloten om na 8 juni weer te werken met de gebruikelijke lestijden.

We hebben nu een tijdje met een continue-rooster  gewerkt en hebben de nadelen, maar ook de voordelen kunnen ervaren. Nog niet zo lang geleden hebben we met de medezeggenschapsraad een enquète uitgezet waarbij naar de mening van alle ouders werd gevraagd over alle mogelijke lesroosters- en tijden. Continue-rooster, vijf-gelijke-dagen rooster; een meerderheid koos voor het behouden zoals het is.

Dat neemt niet weg dat opgedane ervaring de mening kan doen veranderen. Voortschrijdend inzicht noemt premier Rutte dat. Een aantal ouders vroeg of we dit continue-rooster konden behouden, maar de meningen van ouders en van leerkrachten blijken verdeeld. Zo we al aan het bedenken waren wat onze praktische en vindingrijke oplossingen zouden kunnen zijn, werden we door dringend advies van het bestuur snel uit de droom geholpen.  Alle aandacht en energie is nu gericht op succesvolle heropening van de school. Afwijken van de vastgestelde lestijden is op dit moment niet aan de orde. Het is aan de medezeggenschapsraad noch aan de directeur om hierin een besluit te nemen.

Het kan alleen maar als de ouders daar in grote getale mee instemmen (via referendum of enquête). Dat is ook logisch, want elke verandering in lestijden grijpt diep in het gezinsleven en de werktijden van ouders. En daar hebben we nu wel genoeg ervaring mee..

Door invoering van een continue-rooster ontstaat een korte lunchpauze voor het onderwijzend personeel. Zelfs al hebben zij er geen probleem mee om de tso (tussenschoolse opvang) te verzorgen; de CAO en ARBO geven anders aan.

Wanneer kinderen als gevolg van het continue-rooster gedwongen worden over te blijven, kunnen ouders terecht bezwaar maken tegen daaruit voortvloeiende kosten (inzet van professionals of ouders).

Als lestijden vroeger eindigen dan normaal en er daardoor geen aansluiting met de reguliere BSO is, zal de kinderopvangorganisatie extra kosten in rekening moeten brengen voor de extra opvang. En er is geen bekostiging meer voor noodopvang. Gespreide begin- en eindtijden zijn eveneens een afwijking van de reguliere lestijden en inspraakgevoelig. Kortom.. voorlopig geen continue-rooster.

Externen weer welkom

Vaste medewerkers van de TSO (pedagogisch medewerkers en ouders) zijn weer welkom in de school. Dat betekent dat we de tussenschoolse opvang weer kunnen hervatten. Ouders die hiervan gebruik willen maken kunnen zich op de gebruikelijke wijze via de site van De TafelVan weer voor de gewenste overblijfdagen aanmelden.

Rowin de Haas, onze vakdocent gymnastiek was weer begonnen met gymlessen buiten, maar vanaf 8 juni gaat ook de gymzaal weer open. Ook stagiaires, vaste vrijwilligers, medewerkers Jeugdzorg, de schoolmaatschappelijk werkster en logopedist zijn weer welkom in de school. Het schoolzwemmen gaat voorlopig niet door.

Schoolreis en feesten

Vandaag overlegt het coördinatieteam over schoolreizen, musicals, afscheidsfeesten enzovoorts. E.e.a. is afhankelijk van het beleid van onze veiligheidsregio. Hoe wij hiermee om kunnen gaan hoort u zodra wij hierover geïnformeerd zijn.

Tot slot,

Hoop ik dat de kinderen na dit Pinksterweekend vandaag op hun Paasbest naar school zijn gekomen, want vandaag en morgen is Cor Hoogstraaten, onze schoolfotograaf op school om ons allemaal vast te leggen. We schrijven geschiedenis!

Met vriendelijke groet,

Ook namens de collega`s,

Marianne Wissink