De Vlashoek | Nieuwsbrief 12 (2019-2020)
3367
post-template-default,single,single-post,postid-3367,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 12 (2019-2020)

Westmaas, 11 juni 2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Weer terug op school

Iedereen is blij dat deze week de scholen weer helemaal open zijn gegaan. Gewoon elke dag naar school, met al je klasgenoten tegelijk en geen gesjouw meer met je tas vol schoolwerk. Terug naar het ‘oude normaal’. Met hervatting van de gebruikelijke lestijden is ook de tussenschoolse opvang weer van start gegaan.

Gym

We hoopten dat de gymzaal ook weer open zou kunnen, maar dat mag alleen wanneer we ons tijdens de gymles kunnen beperken tot ‘matige inspanning’. Dan wordt ‘’ Hoofd, schouders, knie en teen’ al lastig.  Met al onze sportieve kinderen is het dus beter om voorlopig de gymlessen buiten, op het plein of in het park te blijven geven. Buitenlucht is nog gezond ook.

De leerresultaten

Nu de vraag waar we allemaal benieuwd naar zijn: Hoe zit het met de leerresultaten van de kinderen?  Wat zijn de gevolgen van de afgelopen drie onderwijsmaanden? Na iedere zomervakantie zijn de kinderen losgezongen van het schoolleven. Vandaar dat geen enkele school het verzint om bijvoorbeeld direct na een zomervakantie toetsen af te nemen. Je meet dan niet wat je wilt meten. En toch is dat precies wat wij in deze bijzondere omstandigheden wel doen. We willen namelijk zo snel mogelijk in kaart brengen waar alle kinderen nu staan en waar we de draad weer moeten oppakken.

Daarom zijn we begonnen met afnemen van Citotoetsen. Voor de groepen 1 t/m 7 betreft dat rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Het duurt altijd een aantal weken voordat de toetsen afgenomen en de data geanalyseerd zijn. De toetsresultaten zullen worden opgenomen in het rapport dat op 2 juli aan de kinderen wordt meegegeven. De oudergesprekken zullen telefonisch gevoerd worden, omdat het RIVM oudergesprekken in de school niet toestaat. U ontvangt met het rapport een strookje waarop u kunt aangeven of en wanneer u ingedeeld wilt worden voor een telefonisch gesprek.

Activiteiten

Tot aan de zomervakantie stond er nog een aantal activiteiten gepland, waaronder juffendag, de zangavond en de 3-daagse schoolreis. Helaas komen die te vervallen.
Op dinsdag 14 juli staan er nog twee afscheidsfeestjes gepland, namelijk die van groep 2 en van groep 8. Natuurlijk gaan deze wel door, wij proberen iets te bedenken wat wel binnen de richtlijnen van het RIVM valt. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht door de betreffende leerkrachten via klasbord.

De Kinderraad

Teun Mathon vertegenwoordigt onze school in de Kinderraad van de Hoeksche School. Op woensdag 24 juni is er weer een bijeenkomst van de vertegenwoordigers van alle openbare scholen van de Hoeksche Waard. Deze keer zal ‘weldadigheid’ centraal staan, inderdaad een beetje ouderwets klinkend woord. Maar naast rechtvaardigheid, vrijheid en waardigheid is het een van onze belangrijke waarden van ons openbare onderwijs. En in de praktijk betekent het gewoon dat je je best doet iets goeds te doen voor een ander. Geef eens een complimentje, help met de boodschappen, ruim wat rommel (ook van een ander) op, maak mensen blij met een kerstlied of koekjes. En dat is van alle tijden.

Nieuwe collega en directeur

Onlangs zijn door de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur de laatste gesprekken gevoerd met kandidaten voor de functies van parttime leerkracht en fulltime directeur van De Vlashoek.
Groepsleerkracht Geke Hootsen is inmiddels aangesteld en komt dinsdag 16 juni een dagje meedraaien. Zij zal zich binnenkort uiteraard nog uitgebreid aan u voorstellen.
Een nieuwe directeur is inmiddels ook benoemd en wordt z.s.m. schriftelijk aan u voorgesteld. Wij zijn erg tevreden met de aanstelling van beiden en hopen dat u dat ook zult zijn.

Met vriendelijke groet,

Ook namens de collega`s,

Marianne Wissink