De Vlashoek | Nieuwsbrief 2 (2018-2019)
2175
post-template-default,single,single-post,postid-2175,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 2 (2018-2019)

De eerste week van oktober is … NARREN week!
Zoals in de eerste nieuwsbrief is aangekondigd, zullen we met speciale activiteiten onze eenvoudige maar doeltreffende leefregels ‘Netjes, Aardig en Rustig’, oftewel NAR, weer onder de aandacht brengen. Op De Vlashoek zijn we de hele eerste week van oktober ‘NAR’ en we laten dit op drie middagen zien ook!

Op maandag 1 oktober zijn we.. Netjes! Alle groepen gaan `s middags aan de slag om te laten zien hoe netjes we zijn.
• Groep 1-2: De kleuters gaan met de juf het dorp in om afvalglas op te halen bij mensen thuis en dit naar de glasbak te brengen.
• Groep 3-4: Zij krijgen allemaal een afvalgrijper en afvalzak en gaan het dorp in om alle losse rommeltjes op te ruimen. We maken het hele dorp netjes!
• Groep 5-6: Deze kinderen krijgen tuingereedschap en handschoenen en gaan alle onkruid en grasjes op het schoolplein en de plantenbak wieden.
• Groep 7-8: U kunt uw fiets inleveren op het plein, want hier komt een grote ‘Bike Wash’! Alle mensen uit het dorp kunnen hun fiets op het plein brengen en wij zorgen dat u hem glimmend schoon weer terug krijgt!

Op dinsdag 2 oktober zijn we… Rustig!
• Groep 1-2: De kleuters worden voorgelezen
• Groep 3: Luisteren naar voorlezen (groep 4 mis zwemmen)
• Groep 6: Luisteren naar voorlezen (groep 5 is zwemmen)
• Groep 7-8: Luisteren naar voorlezen, maar ook zelf voorlezen bij de kleintjes.

Op donderdag 4 oktober zijn we…Aardig!
• Alle groepen gaan `s middags koekjes en/of cupcakes rondbrengen in het dorp. Natuurlijk denken we hierbij ook aan oudere mensen die een groepje aardige kinderen dat aan de deur komt met een lekkere verrassing, wel weten te waarderen!

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober ( in de NAR-week dus) wordt de Kinderboekenweek geopend met een toneelstukje door de leerkrachten over het thema van dit jaar: Vriendschap. Dit begint om 8.30 uur, dus wanneer u geen haast hebt, bent u van harte uitgenodigd om nog even te komen kijken in het speellokaal. Tijdens de Kinderboekenweek lezen we boeken over dit thema en praten we over vriendschap. Wat betekent dit voor ons èn voor onze vrienden? Natuurlijk gaan de kinderen ook dingen maken; vriendschapsarmbandjes, vriendenslingers, boekenleggers voor vrienden, enzovoorts.
Op woensdag 10 oktober hebben we een voorstelling van Poppentheater Madelief ingehuurd voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 4. Ook de kinderen van de Minimaasjes en het kinderdagverblijf zijn hierbij uitgenodigd. Op donderdag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek met een dans en lied op het schoolplein. Dit vindt plaats om even voor drie uur, nèt voor de school uitgaat. Natuurlijk bent u ook hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren.

De tuin
We hebben het eindelijk voor elkaar: er komt een mooie beukenhaag langs de fietsenstalling. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, maar in oktober wordt de haag geplant en daar kijken we naar uit. Een hovenier zal de verzorging van de pleinen en hagen op zich nemen. Maar we kunnen natuurlijk ook met de kinderen af en toe wat onkruid wieden, want we zijn toch allemaal reusachtig netjes?

Het voetbalveld
We hebben de kinderen verrast met een echt voetbalveld op het plein; een droom van vele kinderen. Voetballen op het plein vonden wij gevaarlijk en werd daarom niet toegestaan. De voetballers renden dan tussen andere kinderen door en in het vuur van het spel werden jongere kinderen ( of een juf) wel eens omver gespeeld. Naast de school hadden we een grasveld en totdat de bouw van de huizen startte, konden onze voetballers daar hun energie kwijt. We hebben nu besloten een eigen voetbalveld te maken, waarbij de regel geldt dat wanneer een bal ‘uit’ is, je er niet verder over het plein mee voetbalt, maar gewoon vanaf de lijn weer ingooit. Daarmee blijft het spel ‘ tussen de lijnen’. De kinderen zijn er blij mee en maar al te bereid om mee te denken en werken aan goede regels, zodat andere kinderen hiervan geen hinder ondervinden.
De kleintjes vragen mij wel eens wat ik toch altijd in dat kamertje doe. Dan zeg ik maar dat ik daar de hele dag ‘netjes tussen de lijntjes zit te kleuren’. En dat vinden ze dan een logisch antwoord. Maar nu kon ik, toen de kinderen naar De Efteling waren, met een pot Latex en een verfrollertje eens lekker buiten de lijntjes kleuren!

Plusklas, Leesklas en vakleerkrachten
Door de studiedag en de schoolreis zijn er twee dinsdagen uitgevallen, maar volgende week dinsdag staan juf Laetitia en meester Marvin de Haas weer klaar in respectievelijk de Leesklas en het gymlokaal, voor extra fijne lessen. Op vrijdagen is onze eigen juf Kim ook vakleerkracht gym. De Plusklas is van start gegaan en kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden begeleid door juf Saskia en/of juf Kelly.

Tot slot
We hopen dat alle kinderen inmiddels de draad en het ritme weer hebben opgepikt. We vermoeden van wel, maar weten dat natuurlijk niet zeker. Ook kinderen houden zich wel eens groot, of durven hun onzekerheden niet te melden. Wanneer u een signaal krijgt dat uw kind ergens mee zit, schiet u dan de leerkracht gewoon even aan op het plein. Dat vinden we alleen maar fijn, want we willen graag alle kinderen gelukkig zien. Soms kan het kort, in de wandelgang; soms maken we liever na schooltijd tijd voor u vrij. Wacht niet tot die paar rapportavonden in het jaar, want wij vinden het juist prettig om goed en geregeld contact met u te hebben.

Met vriendelijke groet,

Ook namens het team,
Marianne G. Wissink