De Vlashoek | Nieuwsbrief 3 (2018-2019)
2452
post-template-default,single,single-post,postid-2452,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 3 (2018-2019)

Herfstvakantie

De herfstvakantie breekt a.s. vrijdag los en is van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober. We kunnen terugkijken op een periode waarin goed en hard is gewerkt, maar ook veel extra activiteiten plaats vonden. We hebben de gedragsregels N.A.R. op verschillende manieren onder de aandacht gebracht binnen de school, maar ook daarbuiten, in het dorp. Het was een feestje om de zelfgebakken koekjes met de kinderen rond te brengen bij de oudere dorpsbewoners. De reacties van deze dorpsgenoten waren erg positief en de kinderen genoten van de blij verraste gezichten. Zij ervoeren op deze wijze wat een kleine moeite het kan zijn om gewoon aardig te zijn en wat een voldoening dat geeft. De fietsen glommen en de plantenbak is door een ploeg hoveniers in de dop onder handen genomen. De Kinderboekenweek sloot met het thema Vriendschap goed aan bij deze periode en we raakten verslingerd aan het maken van vriendschapsarmbandjes. Dat was een topidee, Lieke! Best nog een secuur werkje en je moet wel even doorzetten. Gelukkig waren de kinderen van groep 7-8 bereid om in de lagere groepen te gaan helpen. Bij de kleuters kreeg iedere kleuter een eigen lakei toebedeeld en het is erg leuk om te zien hoe zowel onze oudste leerlingen en onze jongste leerlingen iedere keer weer van elkaar genieten. We zien overigens ook zonder dat wij daar de aandacht nog eens op vestigen dat onze oudere leerlingen ontzettend leuk met de kleintjes omgaan. We zien op het plein geregeld blije kleuters aan de hand van al uit de kluiten gewassen leerlingen uit groep 7-8 voorbijkomen en daar genieten wij op onze beurt ook weer van. Ze zijn echt allemaal NAR! Maar wij kijken natuurlijk niet objectief. Wie kijken er wèl objectief naar onze leerlingen? Nou, de werkmannen van het naastgelegen bouwproject. Die hadden al ongelooflijke lol toen onze leerlingen kastelen gingen bouwen met de klinkertjes die ze in hun vingers kregen en ze dat netjes met “Vlaams verband’ metselden. Die werkmannen kijken dus al heel lang dagelijks vanaf hun steiger naar de kinderen en maken alle lief en leed mee. Vorige week spraken ze me aan: u bent zeker de directrice? Ja, dat dachten we al, u hebt zo`n bril op! We willen jullie en de kinderen een compliment geven. Wat gaan jullie kinderen leuk met elkaar om, gewoon hartstikke leuke kinderen. Dat zien we vaak heel anders! Dus nu hoort u het eens van een ander.

De leesklas en Plusklas

Het extra aanbod voor kinderen die dat nodig hebben is in deze eerste periode van start gegaan en verloopt goed. Op dinsdagen begeleidt Laetitia Ketting successievelijk alle kinderen die extra leeshulp nodig hebben. Hierbij stemt zij af op iedere individuele leerling om een boek te kiezen dat de belangstelling en dus leesmotivatie van een kind kan opwekken. Daarbij is het pure luxe dat de bibliotheek van Westmaas aan de andere kant van de binnentuin ligt. Het promoten van lezen start al bij de kleuters, die iedere twee weken parmantig met een boek onder de arm op weg gaan om deze te ruilen.

Vervanging ziekte

Helaas heeft tot ons aller spijt Mariska van der Linden zich voorlopig ziek moeten melden. Het batterijtje is leeg en zij moet even afstand nemen om te kunnen herladen. Geen griep dus en vandaar dat u haar misschien wel met haar hond een rondje Ritselaarsdijk kunt zien lopen: een aan te bevelen activiteit om te herstellen! Natuurlijk ligt haar hart nog bij de school en de kinderen en zet zij alles op alles om zo snel als mogelijk terug te keren. Uiteraard heeft dit de nodige onzekerheid en onrust in de klas veroorzaakt, want de kinderen zijn verknocht aan hun juf. En dan valt het niet mee om in haar voetsporen te treden, want tja, de enige echte zit thuis! Om die reden hebben we tijdelijk het huiswerk gelaten voor wat het is: ook de kinderen moeten zich weer even kunnen herpakken en aan de nieuwe situatie wennen.  Na de herfstvakantie hervatten we werk èn huiswerk.

Spreekavonden

Op maandag 12 en dinsdag 13 november vinden de 10-minutengesprekken voor alle groepen plaats. Tijdens deze eerste individuele gespreksronde staat met name het welbevinden van uw kind centraal. Bij de leerlingen van groep 8 komt daar de plaatsingswijzer bij, een document dat gebaseerd is op de gegevens uit het leerlingenvolgsysteem, waarbij een eerste indicatie wordt gegeven van het mogelijke eindniveau en uiteindelijke schooladvies van uw kind. Uiteraard ontwikkelen kinderen zich nog volop en de eerste indicaties en voorzichtige prognoses kunnen altijd bijgesteld worden. En gelukkig maar, want we weten allemaal hoe kinderen soms opeens kunnen opbloeien en een ontwikkelingsspurt kunnen doormaken. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en taakbewustzijn vaak een belangrijke bepalende factor bij het latere schoolsucces. Deze factoren vallen buiten de Cito-toetsingen. We vinden het dus belangrijk om hierover met u van gedachten te kunnen wisselen, contact te houden en de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen. Halverwege en aan het eind van het schooljaar volgen de rapportgesprekken. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging met tijdsindeling. U kunt de volgende data vast noteren in uw agenda: Het eerste rapport gaat op vrijdag 15 februari mee naar huis. De 10-mintengesprekken zijn dan op maandag 18 en/of dinsdag 19 januari. Het tweede rapport gaat vrijdag 5 juli mee naar huis. De 10-minutengesprekken zijn dan op maandag 8 juli en/of dinsdag 9 juli.

Voortgezet Onderwijs

De eerste presentaties van het Voortgezet Onderwijs staan gepland. De leerlingen van groep 8 kunnen met hun ouders naar onderwijsmarkten die op verschillende tijden en locaties worden georganiseerd. Vorig jaar was de onderwijsmarkt bij ons op school, maar dit rouleert en dit jaar moeten we voor de onderwijsmarkt het dorp uit. Daarna volgen er in de loop van het schooljaar op verschillende momenten open dagen die bezocht kunnen worden. Er worden ook ieder jaar proeflessen georganiseerd waaraan de kinderen deel kunnen nemen. In de bijlage vindt u vast wat data op een rij.