De Vlashoek | Nieuwsbrief 4 (2019-2020)
3197
post-template-default,single,single-post,postid-3197,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 4 (2019-2020)

Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad aanwezig waarin vertegenwoordigers uit de groepen 6 t/m 8 zitting hebben. De leerlingenraad heeft zich dit schooljaar eerst beziggehouden met de pleinregels. Wanneer mag welke klas voetballen in de pauze (want allemaal tegelijk dat is niet handig). Kunnen we op het zachte kunstgras ook kunstjes doen waarbij we wel eens aan elkaar sjorren. En mogen we ook stoeien of krijgen we dan ogenblikkelijk ruzie? Onder welke voorwaarden zou dit wel kunnen? De leerlingenraad heeft gewikt en gewogen en het volgende bedacht:
• Stoeien mag, maar hou je aan de regels.
• Stoeien mag alleen op de zachte ondergrond bij het klimtoestel.
• Er moet een hier duidelijke plaats aangewezen worden om te stoeien zodat ook de jongere kinderen speelruimte behouden.
• We gaan aardig met elkaar om.
• Geen ‘knietjes’ enzovoorts.
• Hou elkaars grenzen in de gaten.
• Geef zelf ook duidelijk je grenzen aan. Wanneer je wilt stoppen dan zeg je: ‘Stop, hou op! Ik vind het niet meer leuk!’
• Als een kind niet meer wil meespelen, respecteer dit dan.
• Wanneer iemand niet stopt, dan ga je naar de leerkracht en meld je dat.
De leerlingenraad heeft zich ook ferm uitgesproken over een mogelijke sanctie. Wanneer iemand de grenzen van een ander niet respecteert, dan mag je twee dagen niet meedoen met die spelletjes. En bij herhaling van deze overtreding mag je een week niet meedoen. Hoppakee.
Gelukkig strijken de raadsleden ook wel eens met de hart over het hart en bedachten toen de laatste regel: Wanneer medeleerlingen hierom vragen, kan besloten worden dat een leerling weer mee mag doen. Maar dan moet dat wel aan een leerkracht gevraagd worden. Want zo is het dan ook weer.

Verder leek het de leerlingenraad ook handig om een ’kacheltje’ in de gang te plaatsen om in de winter je wanten te kunnen drogen. Daarmee hebben ze wel een punt, want dat lukt niet met onze chique vloerverwarming. Of je moet de wanten gewoon op de grond gooien om te drogen natuurlijk!
Ook zien de raadsleden graag papieren handdoeken in de w.c.`s, want de blowers doen er te lang over! ‘Pff, dan sta je daar een uur!’ Waarvan akte.

Kinderraad
In het infobulletin van november hebt u het kunnen lezen: op woensdag 20 november is de Kinderraad van De Hoeksche Scholen geïnstalleerd. Wees een kritische burger, loop niet in alles mee. Dat is één van de dingen die we onze leerlingen willen bijbrengen en de kinderraad past naadloos bij dat streven.
Van elke basisschool binnen onze stichting heeft één leerling uit groep 6, 7 of 8 zitting in de raad. Onder leiding van vijf schooldirecteuren houden zij zich twee maal per jaar bezig met zelfgekozen thema`s. Als eerste onderwerp stond omgaan met diversiteit centraal. Oftewel; hoe zorgen we ervoor dat onze medeleerling, onze medemens kan zijn wie hij of zij is. Hoe brengen we onze waarden zoals ‘Netjes, Aardig, Rustig’ of respect en gelijkwaardigheid in de praktijk. Van onze school is Teun Mathon afgevaardigd. Hij werd van school opgehaald door een schooldirecteur en naar het bestuurskantoor in Puttershoek gebracht. U kunt op het fotohoekje bekijken hoe deze vergadertijgers erbij zaten.

Het overblijven
We beschikken over twee ouders en een pedagogisch medewerkster van ‘DeTafelVan’ die het overblijven tussen de middag begeleiden. De kinderen blijven over in een onderbouw- of bovenbouwgroep, dus we hebben elke keer twee volwassenen over. Wanneer er iemand uitvalt door ziekte, zitten we meteen omhoog. Nu springen wij als leerkrachten bij, maar dat kan eigenlijk niet altijd. Niet alleen hebben leerkrachten ook recht op een pauze, maar tussen de middag regelen zij soms van alles voor de lessen in de middag en we kunnen niet alles tegelijk.
Bij deze dus een dringende oproep aan alle ouders (of buurvrouwen of omas): Wie mogen wij bellen bij ziekte van de overblijfbegeleiders? In dat geval wordt u‘s ochtend gebeld of u zou kunnen inspringen om een half uurtje met de kinderen te eten en even toezicht te houden tijdens het buitenspel.

De Vlashoek is winterklaar
Nu de donkere en koude maanden zijn aangebroken, staan de kinderen klaar om alle dieren en diertjes die rondom de school leven de winter door te helpen. Bijen en torretjes, vlinders en zwaluwen, mussen, egels en vlinders wordt een dak boven het hoofd en voldoende voedsel geboden. Dankzij een genereuze donatie zijn insectenhotels, vlinderkast en egelhuisjes geplaatst, een mussenkast en zwaluwennestjes op veilige hoogte tegen de schoolmuur opgehangen. Langs het schoolplein zijn de vlinderstruiken inmiddels volgroeid en boden in de zomer voldoende voedsel; nu wordt ook een goede overwinteringsplaats geboden. Om de kinderen groene vingers mee te kunnen geven, zijn ook kweektafels en plantenbakken aangeschaft. Hierin kunnen allerlei gewassen worden opgekweekt, van aardbeien tot boontjes, van sla tot tomaten. Maar met de winter voor de deur is eerst begonnen met het poten van vele bloembollen. Dit alles is mogelijk gemaakt door een donatie van de RABO-bank. Deze coöperatieve bank bestaat uit leden en een ledenraad. Deze ledenraad ondersteunt graag maatschappelijk relevante initiatieven en daarom heeft raadslid Esther Quartel van de Mariënhof, samen met Patricia Eijeriks van de RABO-bank in Heinenoord, een cheque overhandigd aan de school. In het fotohoekje op de site kunt u dit belangrijke moment zien. Onze hartelijke dank namens de kinderen en alle egels, torren en vogels in Westmaas.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Marianne Wissink