De Vlashoek | Nieuwsbrief 2 (2019-2020)
3035
post-template-default,single,single-post,postid-3035,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 2 (2019-2020)

Westmaas, 9 september 2019

Reminder voorlichtingsavond

Dinsdagavond 10 september van 19.00 tot 20.00 uur is de voorlichtingsavond voor alle ouders/ verzorgers. De koffie staat klaar!

Een nieuwe collega

Oplettende lezers kunnen in de nieuwe schoolgids bij de groepsbezetting van dit schooljaar, een onbekende naam hebben opgemerkt: A. Prevoo.

Er is een tekort aan leerkrachten, maar na lang zoeken vonden we op de valreep, net voor de grote vakantie, twee leuke nieuwe collega`s. De eerste betrof een ervaren leerkracht en de tweede een zij-instromer die de verkorte PABO-opleiding wilde gaan doen. Helaas was de laatste genoodzaakt af te haken dus zoeken we voor de invulling van die uren weer verder.

Astrid Prevoo is gelukkig wel gestart en daar zijn we heel blij mee. Op dinsdagen en woensdagen komt zij ons team extra versterken. Astrid is een leerkracht met veel ervaring, met name ook in het speciaal onderwijs. Zij heeft, onder andere, jarenlang voor de klas gestaan op het Pluspunt in Oud-Beijerland, waar zij les gaf op de Leonardoafdeling voor hoogbegaafde leerlingen. Wij zijn blij dat zij haar ervaring en specifieke vakkennis voor ‘onze’ kinderen, uw kinderen dus, gaat inzetten.

Onze onvolprezen vrijwilligers

Gelukkig hebben ook Janka Hogen Esch en Petra Joosten aangegeven dat zij als vrijwilliger blijven komen om kinderen te helpen. Ik vind dat best bijzonder. We hebben hier dan ook te maken met twee bijzondere vrouwen die zich geheel belangeloos voor kinderen inzetten. We hebben beiden leren kennen als mensen met een groot hart voor de kinderen die zij helpen.

Janka startte vanuit haar ervaring met tweede taalverwerving bij het vluchtelingenwerk. Inmiddels heeft zij al heel wat ervaring opgedaan en haar expertise heeft zich verbreed tot het taal- en leesonderwijs.

Petra kan rekenen als Bartjens en kinderen vinden het fijn om  een moeilijke som samen met haar nog eens door te kunnen nemen. Het blijkt vaak een zaak van wat meer zelfvertrouwen krijgen, gewoon een bevestiging dat je het wel kunt doet soms wonderen.

Hoe ziet de extra hulp op onze school er concreet uit?  

De Plusklas

De gehele dinsdag zal Astrid Prevoo zich bezig houden met kinderen die meer uitdaging willen en nodig hebben. Dit kan op individuele basis, maar ook in tweetallen of kleine groepjes.

De Hulpklas

Op woensdagen biedt Astrid Prevoo hulp aan kinderen die extra tijd, meer uitleg of andere uitleg nodig hebben.

De Leesklas

Laetitia Ketting coördineert ‘Bouw’, de leeshulp die drie tot vier keer per week wordt gegeven aan jonge kinderen van groep 2 t/m groep 3 ( 4). Daarnaast geeft zij de gehele dinsdag  individuele leeslessen aan kinderen van de groepen (4) 5 t/m 8.

Extra leesbegeleiding

Janka Hogen Esch biedt extra leeshulp op dinsdag- en donderdagochtenden

Extra rekenbegeleiding

Petra Joosten geeft op dinsdagen of donderdagen extra rekenbegeleiding.

De interne begeleidster (IB)

Saskia Leenders is op dinsdagen en donderdagochtenden vrij geroosterd om de gehele zorg en begeleiding rondom kinderen te coördineren. Alle extra zorg binnen onze school valt onder haar leiding en zij is daarmee ook eerste aanspreekpunt voor leerkrachten, maar ook voor ouders.

Wij zijn erg blij met de vele mogelijkheden die we hiermee hebben om ieder kind te bieden wat het nodig heeft.

Logopedie

Ook dit jaar biedt De Vlashoek onderdak aan Logopediepraktijk Cromstrijen. Wij zien dit ook als een gebaar naar ouders, want wij zien ook wel dat het voor werkende ouders soms erg belastend kan zijn om het bezoek aan een logopedist wekelijks in te passen in een druk werkzaam leven. Toch kan deze hulp soms niet gemist worden. Nu we de logopedie in huis hebben, hoeven ouder en kind het dorp niet af voor deze hulpverlening. Het is wel de bedoeling dat ouders met regelmaat meekomen om goed zicht te behouden op de vooruitgang en thuis ook op de juiste wijze het kind verder te kunnen helpen.

Adresgegevens

Nog een verzoek: Wilt u er zorg voor dragen dat de school beschikt over de juiste actuele adresgegevens? Na een verhuizing (ook binnen het dorp) dient u het nieuwe adres door te geven aan school, maar zeker ook aan de gemeente. Wanneer dat niet gebeurt krijgen wij ogenblikkelijk een computerprobleem met de landelijke databasa van het Ministerie, Bureau leerplicht en ons leerlingenvolgsysteem. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief kunt u eventuele adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers en nieuwe e-mailadressen doorgeven. Bij voorbaat dank.

Overblijven

Op maandagen helpen Bianca Heins (moeder van Duco) en Wendy Meuleman (moeder van Fayenne) om de week als vrijwilligster bij het overblijven. Op dinsdagen doet Bianca Heins dat eveneens en Wendy neemt de vrijdagen voor haar rekening. De donderdagen komt Isa, de stagaire van de COKD als vaste vrijwilliger helpen bij het overblijven. Het is fijn dat de leerkrachten dit jaar hier niet meer hoeven in te springen en zich weer kunnen concentreren op hun lesgevende taak.

De eerste week van het jaar smaakte naar meer: we gaan er een fijn jaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Marianne Wissink

Ingekomen kopij:

Café GEZIeN Hoeksche Waard (HW)

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert Café GEZIeN HW een bijeenkomst met het interessante en actuele thema: Prikkelverwerking. De avond begint om 19:30 uur en wordt gehouden in de huiskamer van De Open Hof aan de W. van Vlietstraat 2a, 3262EA in Oud-Beijerland.

Krystle van Domburg van Ergotherapie Hoeksche Waard geeft een interactieve lezing met veel ruimte voor vragen, tips en ervaringen. Aanmelden kan via cafegezienhw@gmail.com. Wees welkom