De Vlashoek | Nieuwsbrief 5 (2018-2019)
2717
post-template-default,single,single-post,postid-2717,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 5 (2018-2019)

Voorjaarsvakantie

Op zaterdag 23 februari start de voorjaarsvakantie. Wij wensen ieder een fijne tijd toe en we starten weer op maandag 4 maart 2019.

Activiteiten – Klasbord

Na de vakantie staan er voor alle groepen weer diverse activiteiten of excursies op stapel. Via de App ‘Klasbord’ houden de leerkrachten u op de hoogte, nodigen u uit om iets te komen bekijken of vragen uw medewerking als begeleider of om te rijden van- en naar een excursielocatie. Houdt u de App in de gaten?

Overblijven

Dit schooljaar zijn we als team gestart met het uitsteken van een helpende hand bij de uitvoering van de tussen-schoolse opvang van onze leerlingen. We hebben hiertoe besloten omdat de stichting ‘De Tafel Van’ bij wie u als ouders TSO afneemt, slechts één pedagogisch medewerker kan bieden. Terwijl we twee groepen hebben die afwisselend lunchen of vrijspelen. Handen te kort dus en we willen dat kinderen tussen de middag juist even op adem kunnen komen.
Om beurten eten de leerkrachten nu met de kinderen van de onder- of bovenbouw aan de tafels in de hal. Dit heeft ertoe geleid dat de lunch voor de kinderen echt een gezellig en rustig half uurtje midden op de dag vormt. Er wordt voorgelezen, met de Kapla gespeeld of gewoon een beetje met elkaar gekletst. Uiteraard is er voor iedere groep ook altijd een half uurtje over voor vrij buitenspel en dit gebeurt dan onder de leiding van de TSO pedagogisch medewerker. Het is voor de kinderen zeker fijn dat we dit op deze wijze hebben kunnen organiseren, maar voor de leerkrachten is er wel een substantiële taak bijgekomen. Omdat zij dus nog maar een half uur pauze hebben (en we hen die ook van harte gunnen) verzoeken wij u vriendelijk om met eventuele vragen of opmerkingen tot na 15.00 uur te wachten. Mogen wij rekenen op uw begrip en medewerking?

Re-integratie

Zoals u misschien hebt gezien of gehoord is Mariska van der Linden weer steeds vaker op school aanwezig. Haar gezondheid gaat goed vooruit en we vinden het een feest om haar weer ‘op stoom te zien komen’. Na de voorjaarsvakantie geeft zij drie ochtenden in de week les aan de helft van de combinatiegroep 7/8. De kinderen genieten hiervan en zijzelf niet minder. Mariska zal steeds meer van haar taken hervatten. Zo heeft zij onlangs samen met de IB-er de schooladviesgesprekken (voor de leerlingen van groep 8 die aan het einde van het schooljaar naar het voortgezet onderwijs doorstromen) voor haar rekening genomen. Hierbij wordt uitgegaan van het beeld dat vanaf de kleutergroep wordt opgebouwd. De Cito-toetsresultaten van de laatste drie midden citoresultaten staan bijeen in de zogenaamde ‘Plaatsingswijzer’, die al eerder met de ouders is besproken.

Maar zoals in de vorige nieuwsbrief ook is aangegeven; een kind is meer dan de kale cijfers. Bijvoorbeeld motivatie, doorzettingsvermogen of taakgerichtheid bepalen ook in hoge mate het latere schoolsucces. Al deze factoren samen vormen de onderbouwing van het uiteindelijke schooladvies dat aan uw kind gegeven wordt. Met dit advies kunt u uw kind opgeven voor de meest geschikte school voor voortgezet onderwijs.
Let op: de inschrijving moet vóór 1 maart 2019 plaatsvinden. Er zijn dit jaar weer diverse momenten geweest waarop de scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren openden voor ouders en kinderen om zich te oriënteren. Wij vertrouwen er op dat ieder kind op een fijne school en daarmee op zijn pootjes terecht komt.

Spreekavonden en adviesgesprekken groep 8

Vrijdag 14 februari kregen de kinderen hun rapport mee naar huis, waarna rapportgesprekken plaats hebben gevonden. Wanneer het u niet lukte om hierbij aanwezig te zijn, kunt u altijd na schooltijd een andere afspraak maken. Wilt u de rapporten na de voorjaarsvakantie retourneren? Bij voorbaat dank.

Herintredende leerkracht

In groep 5-6 van Kim Cevaal is de heer Igor Petersen welkom geheten; een collega-leerkracht van een andere school die na een periode van afwezigheid is gestart met een herintredingstraject. Een nadere kennismaking met deze sympathieke en ervaren leerkracht wees uit dat wij zeker iets voor elkaar kunnen betekenen. De school biedt de mogelijkheid om stapsgewijs een volledige onderwijstaak te kunnen hervatten, maar de kinderen krijgen er een fijne en ervaren meester bij! Het traject start met twee uren onderwijsondersteuning op dinsdagen en donderdagen en zal uiteindelijk worden uitgebouwd tot volledige hervatting van de taakomvang. Het traject start in eerste instantie van 9.00 uur tot 11.00 uur, dus niet iedere ouder zal direct kennis kunnen maken (maar dat komt snel genoeg wanneer de tijden uitgebreid worden!). Om die reden stelt Igor Petersen zich graag via een nieuwsbriefje aan u voor. U kunt dit na de voorjaarsvakantie tegemoet zien. Wij wensen Igor een fijne tijd toe op De Vlashoek. Maar we wensen de kinderen en juf Kim ook veel plezier met meester Igor toe!

Extra begeleiding

Gezien de goede toetsresultaten die onze leerlingen gemiddeld boeken, mogen we de lat hoog leggen en dat doen we dan ook. Uiteraard zijn ook bij ons op school niet alle leerlingen in ieder vak even goed. We zijn dan ook erg blij met de mogelijkheden die wij hebben om kinderen die dit nodig hebben extra aandacht te kunnen geven. Op dinsdagen en donderdagen begeleidt onze IB Saskia Leenders niet alleen kinderen in een plusgroepje, maar ook kinderen die in een hulpgroepje gewoon net die extra tijd en uitleg kunnen krijgen die zij zo nodig hebben. Hoewel we soms ook zien dat gewoon een zetje in de goede richting of vertrouwen uitspreken, een kind vleugels kan geven en meer vertrouwen in zichzelf. En dan blijkt dat je veel meer kunt dan je zelf denkt!
We werken al langere tijd met het remediërende computerprogramma Bouw! en zien dat dit bij zwakkere lezers helpt. We zijn nu ook een half jaar bezig met de leesklas en merken dat de kinderen die hier naartoe gaan, dit fijn vinden. Zij krijgen exclusieve aandacht (wie wil dat nou niet), maar vooral fijn is dat uit wordt gegaan van de persoonlijke belangstelling van een kind. Als lezen moeilijk is, zijn alle letters teveel en alle zinnen te lang. Maar dat wordt anders als je mag lezen in een informatief boek over je eigen hobby. Of als de juf samen met jou dat spannende boek leest, dat je graag wilt lezen, maar waarbij je over de woorden struikelt.

Belangrijke data

  • 20 maart – Groep 3/4 excursie naar Hoeksche Waards Landschap
  • 27 maart – Groep 1/2 en 3/4 excursie naar Vila Zebra
  • 29 maart – Vrije onderbouw dag
  • 3 april – Groep 5/6 excursie naar Hoeksche Waards Landschap