De Vlashoek | Nieuwsbrief 5 (2019-2020)
3282
post-template-default,single,single-post,postid-3282,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 5 (2019-2020)

Januari 2020
Het team van De Vlashoek wenst alle ouders en leerlingen een heel goed en voorspoedig 2020 toe! Na alle gezelligheid en sfeer van de decemberweken is het gewone schoolleven weer van start gegaan in een opgeruimde, maar wel een beetje kale school.
Naast de beste wensen willen we ook alle ouders bedanken die mee hebben geholpen met het versieren en vervolgens ook weer opruimen van de school. Het is fijn dat iedereen bereid is de handen uit de mouwen te steken om de kinderen een sfeervol feest te kunnen bieden. We stropen de mouwen weer op voor de tweede helft van het schooljaar!

Toetsen
Wanneer we allemaal weer op stoom gekomen zijn staat de start van het nieuwe jaar ook altijd in het teken van de Cito middentoetsen. Naast de bij de methodes behorende toetsen nemen we in het midden en aan het einde van het schooljaar (januari en juni) methode- onafhankelijke toetsen af. Daarmee brengen we scherp in beeld hoe de kinderen het doen als groep of individueel. Maar minstens zo belangrijk is dat deze toetsing in beeld brengt wat het rendement van ons onderwijs is, met andere woorden: hoe doen wij het zelf eigenlijk? Analyse van de toets-uitslagen biedt dus niet alleen handvatten voor de juiste hulp aan individuele leerlingen maar ook voor toetsing en bijsturing van ons onderwijs. Wat gaat goed, wat hebben de kinderen goed opgepikt of waar hebben zij nog moeite mee. En waarom en wat doen we daar dan aan? We houden ons onderwijs tegen het licht; de methodes, maar ook maar ook ons eigen handelen. Het is nooit af, en gelukkig maar want we werken met ‘levend materiaal’ en het blijft altijd zoeken naar een goede balans om alle kinderen, in al hun verscheidenheid recht te doen.

Rapporten
Op vrijdag 14 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week daarna zijn de rapportavonden. Hiervoor krijgt u via de groepsleerkrachten een uitnodiging. Nadat u uw keuze gemaakt heeft zullen de groepsleerkrachten het bijbehorende strookje retourneren met daarop het tijdstip waarop u verwacht wordt. Deze 10-minutenavonden zijn bedoeld om kort en goed de vorderingen door te nemen. Wanneer daarvoor aanleiding bestaat kunt u op een ander moment altijd wat langer in gesprek gaan met de leerkracht van uw kind. In dat geval wordt u verzocht een afspraak na schooltijd, tussen 15.00 en 17.00 uur te maken.

Logopedie
Alle kleuters in de Hoeksche Waard worden voordat zij naar groep 3 gaan logopedisch gescreend. Op dinsdag 14 januari is onze groep 2 aan de beurt. Slissen, duimen, een slappe mondmotoriek, een specifiek klankvormingsprobleem of een lichte taalachterstand; ieder taal- of spraakprobleem wordt gesignaleerd zodat wanneer dat nodig is (in samenspraak met de ouders) hulp kan worden geboden.

Filmavond
Op dinsdagavond 14 januari is de filmavond voor alle groepen. De kinderen worden om 17.00 uur op school verwacht en krijgen eerst een heerlijke pannenkoekenmaaltijd voorgeschoteld. Om 19.00 uur kunnen zij weer opgehaald worden.

Showtime
Op woensdag 22 januari kunt u komen kijken naar een voorstelling van de kinderen. Alle groepen presenteren zich, dus als u in de gelegenheid bent; kom kijken. Om 11.30 uur bent u welkom in het speellokaal.

Vrije onderbouwdag
Op vrijdag 31 januari zijn de groepen 1 t/m 4 de hele dag vrij.

Fietsverlichting
Er lag een briefje op mijn bureau van een van de ouders. Deze ouder signaleerde dat een groot aantal kinderen ‘s ochtends vroeg zonder verlichting naar school rijdt. Nu was dat vroeger altijd een heel gepruts met dynamo’s en kwetsbare draadjes door het frame; nu kunnen we bij de Hema een hele voorraad lampjes tegelijk kopen. Laten we de fietsen van de kinderen allemaal even checken, want het is voorlopig nog aardig donker `s ochtends en een ongeluk zit in een klein hoekje. Moeten we niet aan denken. Met dank aan een (terecht) bezorgde ouder.