De Vlashoek | Nieuwsbrief 7 (2019-2020)
3314
post-template-default,single,single-post,postid-3314,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 7 (2019-2020)

Nieuwsbrief 7

Maart 2020

Beste ouders,

Ouderavond  Mediawijsheid, 12 maart 19.30 uur

Donderdag 12 maart a.s. hopen wij u allemaal welkom te kunnen heten bij de ouderavond over mediawijsheid. Een interessant onderwerp dat menig ouder en leerkracht bezighoudt; hoe beschermen wij de kinderen zo goed mogelijk tegen de risico`s van sociale media en internet? De gastspreker, Geert Kruiskamp, zal hier in zijn interactieve presentatie uitvoerig op ingaan. Hij heeft ook een casus opgenomen over bijvoorbeeld de voetangels en klemmen bij het bij basisschoolleerlingen populaire TikTok.

Interessant en actueel: niet missen dus!

Corona

Recent heeft u van ons een informatie ontvangen over de manier waarop wij op onze school

omgaan met het coronavirus. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Hierbij brengen wij u op de hoogte van het aangescherpte advies van het RIVM:

Het RIVM adviseert mensen die naar een gebied zijn gereisd met veel besmettingen en lichte

verkoudheidsklachten en/of koorts hebben, thuis te blijven en uit voorzorg contact met anderen te beperken. Het RIVM houdt een actueel overzicht bij van de gebieden die het betreft.

Onze stichting – Stichting De Hoeksche School -volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wanneer uw kind thuis houden?

Wij vragen u uw kind thuis te houden als uw kind:

– verkoudsheidsklachten en/of koorts heeft en tevens de afgelopen 2 weken in een land/regio is

geweest met het wijdverspreide coronavirus;

– uw kind, huisgenoot of familie is van een patiënt met het coronavirus en hiermee in contact is geweest.

Op school hebben wij afgesproken elkaar geen handen meer te geven, hoe ongemakkelijk dat soms ook voelt. Verder laten wij de kinderen extra handen wassen.

Het toetsen van de leerlingen

We zijn over de helft van dit schooljaar en de lente kondigt inmiddels zich aan. De bloembollen die we in de kweektafels gepoot hebben groeien goed en steken al een eind boven de grond uit. Een mooie metafoor voor de ontwikkeling van jullie kinderen die, ieder op hun eigen wijze, ook voorspoedig groeien en ook hun soms eigenwijze kopjes boven het maaiveld uitsteken.

In januari/februari zijn de Cito midden-toetsen weer afgenomen en de groeicurves van iedereen weer tegen het licht gehouden. Deze toets-analyses zijn eerst vertaald in een niveau-indicatie en bij het kind passende aanpak. Daarna in een beoordeling op het rapport dat met de kinderen mee naar huis is gekomen. De meeste rapportgesprekken tussen ouders en leerkrachten hebben voor de voorjaarvakantie plaatsgevonden. Wegens ziekte van juf Kim zijn de oudergesprekken van groep 5/6 doorgeschoven tot na de voorjaarsvakantie.

Gelukkig ontwikkelen de meeste kinderen zich goed, al blijven er natuurlijk hier en daar puntjes over om aan te blijven werken. Bedenk wel: de ontwikkeling van kinderen gaat niet altijd netjes geleidelijk en gestaag. Soms met twee stappen vooruit, een achteruit. Soms lijken ze gewoon even stil te staan waarna ze opeens een groeispurt doormaken. Soms gaan ze als een krab, overdwars over het strand…Ieder op zijn eigen wijze.

Het toetsen van de leerkrachten en de school

Niet alleen de kinderen werden getoetst, maar ook de school. Eind januari hebben we het vierjaarlijkse onderzoek van de onderwijsinspectie gehad en daarbij stond het hart van ons onderwijs, namelijk het didactisch handelen centraal. Oftewel: hoe doe je het nu precies in de klas? Werkt het ook en werkt het goed voor ieder kind? De inspectie is gaan observeren in alle vier de groepen en keek gericht naar de klassenorganisatie, het didactisch handelen van ieder leerkracht, de afwisseling in werkvormen en de differentiatie in het leerstofaanbod. Een goede graadmeter daarbij is de taakgerichtheid van de kinderen. Zijn ze geboeid en betrokken bij de les?

Een samenvatting van het lovende oordeel van de inspectie:

‘Jullie motto “Gelukkige kinderen leren beter” zie je terug tijdens de schooltijd, maar ook ervoor en erna. Jullie hebben een rol in het dorp.

1 In jullie pedagogisch handelen, in de relatie met de kinderen maar ook onderling, zie ik positieve en waarderende betrokkenheid. Er is een fijn pedagogisch klimaat..

2 Jullie hanteren coöperatieve leerstrategieën waarin kinderen echt elkaar helpen, ondersteunen en leren van elkaar. Mooi.

3 Jullie feedback wordt overgenomen door de kinderen in de klas. Zelfs al bij de kleuters. Jong geleerd, oud gedaan.

4 De coöperatieve leerstrategieën vergroten de zelfstandigheid en leiden tot meer rendement bij kinderen. Jullie durven los te laten en daardoor doen zij meer.

5 Het enthousiasme, de bevlogenheid van het team is duidelijk waarneembaar.

6 Jullie praten veel met elkaar en kijken ook bij elkaar in de groep, dat leidt tot een gedeelde cultuur, een eenduidig referentiekader op de school.

We zijn heel blij met dit positieve oordeel van de inspectie. Het geeft een heel fijne stimulans om er nog een schepje bovenop te doen. We hebben tenslotte het mooiste vak dat er is!

Educatief programma jongeren (EPJO)

In het kader van misdaadpreventie hebben de leerlingen van groep 7/8 een gastles gekregen van twee geüniformeerde agenten. Het EPJO is een interactief lesprogramma dat ontwikkeld is voor de leerlingen van groepen 8 en het voortgezet onderwijs, gericht op misdaadpreventie en het tegengaan van radicalisering. Het is belangrijk dat kinderen tijdig inzicht krijgen in oorzaak en gevolg van hun handelen. In de overgang naar adolescentie moeten zij immers duidelijk voor ogen hebben dat goede daden goede gevolgen hebben en slechte daden slechte gevolgen. Ook hier hebben we het over de gevaren van sociale media, maar ook over pesten, pikken, geweld en inzicht in groepsdruk en machtsverhoudingen. Of over het belang van keuzes maken: word je een meeloper of haak je af? De voorlichting komt voort uit samenwerking tussen de Peter Faber Stichting, het Openbaar Ministerie, het NCTV en de Nationale Politie.

Maritiem Museum

De groepen 1 t/m 3 zijn naar het Maritiem Museum geweest en hebben daar tot de laatste minuut gespeeld en geleerd over alles wat met scheepvaart te maken heeft: schepen laden met hijskranen, schepen lossen, het waterpeil aanpassen, sluizen openzetten en wat al niet.

Om vast in de agenda te zetten:

Kunstonderwijs

Op woensdag 11 maart gaat groep 7-8 naar Puttershoek om naar een klassieke voorstelling te kijken: King Lear.

Klassenlunch voor groep 8

Op donderdag 19 maart is er een klassenlunch voor groep 8 (niet groep 7). De kinderen blijven dan tussen de middag op school en krijgen een lunch aangeboden.

Vrije onderbouwdag

Op vrijdag 20 maart zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Buitenlesdag

Wanneer het weer het toelaat doen we op dinsdag 7 april weer mee met de jaarlijkse buitenlesdag. Met deze aktie willen we het belang van  buitenspelen en buiten activiteiten ondernemen onder de aandacht brengen. Tafels leren door springen, rennen bij een estafettedictee: leren gaat goed samen met bewegen!

Pasen

In plaats van het eeuwige ontbijt bieden we de kinderen op donderdag 9 april een Paaslunch aan.

Dit betekent dat alle kinderen deze dag op school overblijven en er geen TSO nodig is. De kinderen zijn deze dag dus een uurtje eerder, om 14.00 uur vrij! Daarmee start de Paasvakantie van vrijdag 10 april t/m maandag 13 april.

75 jaar Bevrijding Nederland

We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding van Nederland en besteden dit jaar dus extra veel aandacht 75 jaar vrede en aan het herdenken van de slachtoffers van de 2de WO.  

  • Alle kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen van het schoolbestuur van De Hoeksche School een boek van kinderboekenschrijver Dave Kastelein aangeboden. De schrijver komt op donderdag 9 april zelfop school  langs om zijn boek te presenteren. Hij vertelt over zijn vak en boek van 10.30 uur tot 12.00 uur.
  • Op donderdag 16 april gaan we met de groepen 5 t/m 8 van beide scholen naar De Traan, ons geadopteerde oorlogsmonument bij de kerk, om bloemen te leggen en een minuut stilte in acht te nemen voor de oorlogsslachtoffers die in Westmaas zijn gevallen.
  • Op 4 mei is er een herdenkingsbijeenkomst in de kerk om 19.00 uur. Van beide scholen zijn er twee kinderen die een gedicht voordragen en gezamenlijk een krans leggen bij De Traan. Henk van Etten, wethouder, houdt een korte toespraak. Daarna volgt een wandeling naar de begraafplaats waar kaarsjes worden aangestoken.
  • Op 8 mei komen er twee veteranen (waaronder Robert Blom) in de klas bij groep 7-8 over hun ervaringen vertellen.
  • Op 14 mei gaan beide groepen 8 met de bus op excursie naar het Oorlogsmuseum in Overloon. We betalen een klein deel zelf, maar het grootste deel wordt ons aangeboden door de Oranjevereniging en de Gemeente..
  • In de klas wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Anne Frankkrant en het boek van de Anne Frank Stichting dat de kinderen van groep 7-8 ontvangen.

Zo zijn er voor alle groepen culturele, kunstzinnige en educatieve excursies, maar ook gewoon leuke uitstapjes en activiteiten. Voor al deze zaken (informatie zowel als foto`s) verwijs ik verder graag naar Klasbord, de App van de groep van uw kind(eren).

In de hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Marianne Wissink

directeur o.b.s. De Vlashoek