De Vlashoek | Nieuwsbrief 6 (2019-2020)
3284
post-template-default,single,single-post,postid-3284,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 6 (2019-2020)

Nieuwsbrief 6

Januari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Staking basis- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen staken. Met deze staking wordt het kabinet opgeroepen om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.

De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt op. Een lerarentekort van dergelijke omvang ontregelt scholen. Inmiddels kan niet iedere school meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. Alle medewerkers maken een persoonlijke afweging, dus het kan voorkomen dat een deel van een schoolteam het werk neerlegt, terwijl andere medewerkers de gebruikelijke werkzaamheden verrichten. We willen niet dat onze leerlingen of ouders de dupe worden, maar onderschrijven het belang van een duidelijk signaal aan het kabinet van harte.

Om die reden staken wij op vrijdag 31 januari a.s. Alle lessen op onze school komen te vervallen en onze leerlingen dienen deze dag thuis opgevangen te worden.

U kunt contact opnemen met ondergetekende wanneer u problemen ondervindt met het vinden van opvang voor uw kind/kinderen gedurende de stakingsdag.

Op donderdag 30 januari staken wij niet en wordt er gewoon onderwijs gegeven. Wij vragen uw begrip voor deze staking. Zorgen over de kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!

In de hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Marianne Wissink

directeur o.b.s. De Vlashoek