De Vlashoek | Nieuwsbrief 8 (2019-2020)
3321
post-template-default,single,single-post,postid-3321,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nieuwsbrief 8 (2019-2020)

Nieuwsbrief 8

Maart 2020

Beste ouders,

Online onderwijs

Het team heeft deze week hard gewerkt om te zorgen dat het onderwijs aan jullie kinderen online thuis voortgezet kan worden. Alle digitale mogelijkheden die ons ten dienst staan zijn ingezet om in ieder geval vanaf maandag de lessen thuis online te kunnen volgen. U ontvangt donderdag 19 maart een inlogcode waarmee ingelogd kan worden op Zulu Connect. Daar staan dagelijks alle lessen die de kinderen die dag moeten maken online klaar.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen hun werk met aandacht blijven maken, kan er dus niet vooruit worden gewerkt.

Naast de digitaal aangeboden lessen moet er soms ook nog ‘ouderwets’ geschreven worden.

Lesloketten open

Daarom gaan donderdag 19 maart de lesloketten van 8.30 uur tot 9.30 uur weer open zodat de groepen 4 t/m 8 hun werkboeken voor spelling- en taal en begrijpend lezen, maar ook de inlogcode voor het online werk, kunnen ophalen.

Lenen van een chroombook

Maar wanneer thuis geen laptop of computer voorhanden is kan een chroombook van de school geleend worden. De laptop wordt opgehaald door de leerling, in bijzijn van volwassene. De ouders zijn aansprakelijk voor eventuele schade en zorgen ervoor dat deze weer ongeschonden meegenomen wordt op de eerstkomende lesdag. We leggen dit vast in een leenovereenkomst vast en de ouders ondertekenen bij ontvangst.

Met inlogcode op Zuluconnect

Vanaf maandag kan iedereen met de inlogcode inloggen, om via Zulu Connect alle opdrachten en lesstof te vinden. We plaatsen een instructiefilmpje op Klasbord, waarin juf Kim precies uitlegt hoe alles werkt. Wanneer iets niet duidelijk is of wanneer ze iets niet goed begrijpen kunnen kinderen per mail vragen stellen aan de leerkracht. De leerkracht beantwoordt hun vraag dezelfde dag, onder schooltijd.

De lesstof

Het thuiswerk voor de kinderen van groep 4 t/m 8 zal bestaan uit een basispakket van rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal. Daarnaast kunnen er taken geadviseerd worden voor de kinderen die extra willen oefenen. Net als in de klas worden de lessen adaptief aangeboden; het ene kind maakt soms een andere les of meer of minder lessen dan het andere kind. De leerlingen uit groep 3 hebben een aangepast (papieren) pakket ontvangen waarmee gedurende drie weken gewerkt kan worden. Wanneer we allemaal een beetje aan de nieuwe manier van werken gewend zijn, kunnen we ook de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde enzovoort) online gaan zetten

Alle uitgevers, en van bibliotheek tot de School-TV hebben in deze uitzonderlijke situatie hun poorten opengezet voor alle leerlingen. Via de school zullen ook tips voor geschikte sites worden doorgegeven.

Geen eindtoets in groep 8             

Minister Slob heeft vandaag bekend gemaakt dat de eindtoetsen voor alle leerlingen van groep 8 zullen vervallen. De druk op kinderen, scholen en gezinnen is al hoog genoeg en de kinderen hebben het schooladvies al ontvangen.

De kleuters

In groep 1-2 houden juf Angela en juf Saskia via Klasbord contact met de kleuters en zij verzinnen dagelijks de leukste opdrachten. Van speurtochtjes en spelletjes tot tellen van alle vorken en lepels in de keukenla thuis. Vandaag filmde juf Saskia het lege lokaal en liet zij de oplossing van een foto-zoekplaatje op Klasbord zien. Uitzonderlijke situaties leiden ook tot creativiteit!

Bouw! programma 

Ouders van de kinderen die in het leesprogramma BOUW! werken, krijgen hierover apart een mail. Zij ontvangen een inlogcode zodat er thuis aan het programma verder gewerkt kan worden. 

En zo bekijken we per dag wat er op ons afkomt. We staan samen met jullie voor de taak de kinderen zo goed mogelijk door deze periode heen te loodsen en zijn blij met de positieve houding, de hulp en de medewerking. Zijn er vragen, opmerkingen of zorgen: bel ons. 

In de hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Marianne Wissink

directeur o.b.s. De Vlashoek