De Vlashoek | De School
14
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Het Team

marianne

Groep 7/8 op woensdag en vrijdag

Marianne Wissink
Directeur
laetitia

Groep 3/4 op dinsdag, woensdag & donderdag.

Laetitia Ketting
Leerkracht
mariska

Groep 7/8 op maandag, dinsdag en donderdag.

Mariska van der Linden
Leerkracht
saskia-leenders

Groep 1/2 op woensdag en vrijdag

Saskia Leenders
Leerkracht en IB-er
kelly-degeling

Groep 5/6 op maandag, dinsdag en vrijdag

Kelly Degeling
Leerkracht
angela

Groep 1/2 op maandag, dinsdag, en donderdag

Angela de Regt
Leerkracht
kim

Groep 3/4 op maandag en vrijdag
Groep 5/6 op dinsdag t/m donderdag.

Kim Cevaal
Leerkracht

Schooltijden

Groep 1 t/m 8: ‘s morgens 08.30 -12.00 uur
Groep 1 t/m 8: ‘s middags 13.00 -15.00 uur.

Op woensdag eindigt voor iedereen de les om 12.30 uur.

Woensdagmiddag vrij voor alle groepen.

Vrijdagmiddag vrij voor gr. 1 t/m 4.

De buitenbel op het grote plein gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen. De groepen 1 en 2 gaan met hun ouders naar binnen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan onder leiding van hun leerkracht naar binnen.
Wij verzoeken u bij de klassendeur afscheid te nemen van uw kind. Op deze manier zullen de kinderen zich meer op hun gemak voelen bij het betreden van de klas. Als u een kijkje in de klas wilt nemen of de leerkracht even wilt spreken, dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. We willen graag op tijd beginnen. U kunt hieraan meewerken door de kinderen tijdig naar school te brengen of te sturen.

Wilt u de kinderen bij eventuele verhindering voor aanvang van de lessen afmelden a.u.b.?

Vakanties 2017-2018

Herfstvakantie

Zaterdag 14-10-2017 t/m zondag 22-10-2017

 

Kerstvakantie

Zaterdag 23-12-2017 t/m zondag 07-01-2018

 

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 24-02-2018 t/m zondag 04-03-2018

 

Paasvakantie

Vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 2-04-2018

 

Meivakantie

Zaterdag 21-04-2018 t/m zondag 06-05-2018

 

Hemelvaart

Donderdag 10-05-2018 t/m zondag 13-05-2018

 

Pinksteren

Maandag 21-05-2018

 

Zomervakantie

Zaterdag 14-07-2018 t/m zondag 26-08-2018

Samenwerkingsverband

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

Het openbaar primair onderwijs is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard. Andere deelnemende schoolbesturen zijn CSG De Waard, de stichting Willibrordusschool, Vrije School Hoeksche Waard en Stichting Yulius. Het samenwerkingsverband is gevestigd in het bestuurskantoor van Stichting Acis te Puttershoek.

Meer weten?

Klik door naar de volgende link: www.swv2804.nl

Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad is het bij wet geregelde inspraakorgaan op
schoolniveau. In de medezeggenschapsraad worden alle beleidsdocumenten van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
Het reglement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting Acis. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die dezelfde bevoegdheden heeft.

 

Medezeggenschapsraadleden 

Oudergeleding:

Remy van der Burgt

Ed Mathon

Maarten Laan

Personeelsgeleding:

Mariska van der Linden

Laetitia Ketting-Akkerman

 

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp indienen voor de aankomende MR vergadering?

Stuur dan een mail naar mrvlashoek@gmail.com

Ouderraad

De ouderraad komt ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar om te vergaderen.

De ouderraad verricht allerlei hand -en spandiensten voor school. (helpen bij kerst en sint, organiseren van de schoolreis, beheren van het schoolfonds enz.)

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Voorzitter: Tom de Nooij

Secretaris: Patricia Eijeriks

Penningmeester: Lorianne Hubers

Leden: Bianca Hagendoorn, Bianca de Ridder, Sharmila Orie, Sonja Buwalda, Cherry van der Linden

Personeelsgeleding: Angela de Regt en Saskia Leenders

De ouderraad bestaat uit actieve ouders. Er kan worden vastgesteld, dat een aantal activiteiten niet kan worden uitgevoerd zonder de hulp van ouders. Schoolreisjes, excursies, sportdagen en nog diverse andere activiteiten kunnen plaatsvinden doordat ouders hier medewerking aan verlenen.

We hopen dat het ook in het komende schooljaar weer lukt om een aantal leuke, gezamenlijke activiteiten te organiseren waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten ieder hun steentje kunnen bijdragen. We vinden het belangrijk u, als ouders, ook op deze wijze te betrekken bij de school.