De Vlashoek | De School
14
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Het Team

marianne

Groep 1/2 op donderdag en vrijdag

Marianne Wissink
Directeur
laetitia

Groep 1/2 op maandag, dinsdag en woensdag.

Laetitia Ketting
Leerkracht
mariska

Groep 7/8 op maandag, dinsdag en donderdag.

Mariska van der Linden
Leerkracht
saskia-leenders

Groep 7/8 op woensdag en vrijdag

Saskia Leenders
Leerkracht en IB-er
kelly-degeling

Groep 5/6 op maandag en vrijdag

Kelly Degeling
Leerkracht
angela

Groep 3/4 op dinsdag, woensdag en donderdag

Angela de Regt
Leerkracht
kim

Groep 3/4 op maandag en vrijdag
Groep 5/6 op dinsdag t/m donderdag.

Kim Cevaal
Leerkracht

Schooltijden

Groep 1 t/m 8: ‘s morgens 08.30 -12.00 uur
Groep 1 t/m 8: ‘s middags 13.00 -15.00 uur.

Op woensdag eindigt voor iedereen de les om 12.30 uur.

Woensdagmiddag vrij voor alle groepen.

Vrijdagmiddag vrij voor gr. 1 t/m 4.

De buitenbel op het grote plein gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen. De groepen 1 en 2 gaan met hun ouders naar binnen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan onder leiding van hun leerkracht naar binnen.
Wij verzoeken u bij de klassendeur afscheid te nemen van uw kind. Op deze manier zullen de kinderen zich meer op hun gemak voelen bij het betreden van de klas. Als u een kijkje in de klas wilt nemen of de leerkracht even wilt spreken, dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. We willen graag op tijd beginnen. U kunt hieraan meewerken door de kinderen tijdig naar school te brengen of te sturen.

Wilt u de kinderen bij eventuele verhindering voor aanvang van de lessen afmelden a.u.b.?

Vakanties 2016 – 2017

Herfstvakantie

 

Kerstvakantie

 

Voorjaarsvakantie

 

Paasvakantie* let op

 

Meivakantie

 

Hemelvaart

 

Pinksteren

 

Zomervakantie

Zaterdag 15-10-2016 t/m zondag 23-10-2016

 

Zaterdag 24-12-2016 t/m zondag 08-01-2017

 

Zaterdag 25-02-2017 t/m zondag 05-03-2017

 

Vrijdag 14-04-2017 t/m maandag 17-04-2017
* Goede Vrijdag (14 april 2017) is geen vrije dag voor het voortgezet onderwijs

 

Zaterdag 22-04-2017 t/m zondag 07-05-2017

 

Donderdag 25-05-2017 t/m zondag 28-05-2017

 

Maandag 05-06-2017

 

Zaterdag 08-07-2017 t/m zondag 20-08-2017

Samenwerkingsverband

Geen kind het eiland af. Daarom is onderwijs maatwerk, afgestemd op individuele verschillen met als uitgangspunt dat het kind startpunt is bij het pedagogisch en didactisch handelen.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

Het openbaar primair onderwijs is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard. Andere deelnemende schoolbesturen zijn CSG De Waard, de stichting Willibrordusschool, Vrije School Hoeksche Waard en Stichting Yulius. Het samenwerkingsverband is gevestigd in het bestuurskantoor van Stichting Acis te Puttershoek.

Meer weten?

Klik door naar de volgende link: www.swv2804.nl

Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad is het bij wet geregelde inspraakorgaan op
schoolniveau. In de medezeggenschapsraad worden alle beleidsdocumenten van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
Het reglement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting Acis. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die dezelfde bevoegdheden heeft.

 

Medezeggenschapsraadleden 

Oudergeleding:

Remy

Ed Mathon

Maarten Laan

Personeelsgeleding:

Saskia Leenders

Laetittia Ketting-Akkerman

 

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp indienen voor de aankomende MR vergadering?

Stuur dan een mail naar mrvlashoek@gmail.com

Ouderraad

De ouderraad komt ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar om te vergaderen.

De ouderraad verricht allerlei hand -en spandiensten voor school. (helpen bij kerst en sint, organiseren van de schoolreis, beheren van het schoolfonds enz.)

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Voorzitter: Tom de Nooy

Secretaris: Marcella de Wit en Francisca de Ruiter

Penningmeester: Jessica Spierings

De ouderraad bestaat uit actieve ouders. Er kan worden vastgesteld, dat een aantal activiteiten niet kan worden uitgevoerd zonder de hulp van ouders. Schoolreisjes, excursies, sportdagen en nog diverse andere activiteiten kunnen plaatsvinden doordat ouders hier medewerking aan verlenen.

We hopen dat het ook in het komende schooljaar weer lukt om een aantal leuke, gezamenlijke activiteiten te organiseren waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten ieder hun steentje kunnen bijdragen. We vinden het belangrijk u, als ouders, ook op deze wijze te betrekken bij de school.