Kennismaken?

Voor ouders

Kinderen presteren beter en voelen zich meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Via de oudercommunicatie app Social Schools onderhoudt de school nauw contact met ouders over wat er in de klassen gebeurd en hoe het met hun kind gaat.

Schooltijden

Groep 1 t/m 8: 's morgens

08:30 - 12:15 uur

Groep 1 t/m 8: ' smiddags

13:15 - 15:00 uur

Op woensdag eindigt voor iedereen de les om 12:30 uur

Woensdagmiddag vrij voor alle groepen

Vrijdagmiddag vrij voor groep 1/2

De buitenbel op het grote plein gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen. De groepen 1 en 2 gaan met hun ouders naar binnen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan onder leiding van hun leerkracht naar binnen.


Wij verzoeken u bij de klassendeur afscheid te nemen van uw kind. Op deze manier zullen de kinderen zich meer op hun gemak voelen bij het betreden van de klas. Als u een kijkje in de klas wilt nemen of de leerkracht even wilt spreken, dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. We willen graag op tijd beginnen. U kunt hieraan meewerken door de kinderen tijdig naar school te brengen of te sturen.


Wilt u de kinderen bij eventuele verhindering voor aanvang van de lessen afmelden a.u.b.?

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Primair en voortgezet onderwijs
Herfstvakantie


Kerstvakantie


Voorjaarsvakantie


Paasvakantie
zaterdag 22-10-2022 t/m
zondag 30-10-2022

zaterdag 24-12-2022 t/m
zondag 08-01-2023

zaterdag 25-02-2023 t/m
zondag 05-03-2023

vrijdag 7-04-2023 t/m
maandag 10-04-2023

De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW

Meivakantie


Hemelvaart


Pinksteren

Zomervakantie
zaterdag 22-04-2023 t/m
zondag 07-05-2023

donderdag 18-05-2023 t/m
zondag 21-05-2023

maandag 29-05-2023

zaterdag 08-07-2023 t/m
zondag 20-08-2023

De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs  

Overblijven

Welkom bij DeTafelVan. Basisschool de Vlashoek heeft ervoor gekozen de tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf) uit te besteden aan Stichting DeTafelVan.

Wij zorgen er samen met de school voor dat uw kind op een goede manier wordt begeleid tijdens de middagpauze. Uw kind krijgt voldoende tijd om te lunchen. Na de lunch is er ruimte voor (buiten)activiteiten.

Hoe werkt het?

U kunt uw kind per direct heel eenvoudig aanmelden voor de tussenschoolse opvang (TSO). Op onze website www.stichtingdetafelvan.nl kunt u uzelf en uw kinderen registreren via het portaal van DeTafelVan. Deze registratie is eenmalig. Vervolgens kunt u per dag voor 09.00 uur aangeven of uw kind overblijft. U kunt hiervoor digitaal strippen kopen via de website met een minimum van 10 strippen en een maximum van 100 strippen. De betaling vindt plaats via iDEAL. Uiteraard op een veilige manier.

U kunt ervoor kiezen om vaste overblijfmomenten in te voeren. Dit kunt u al doen voor het gehele schooljaar. U kunt ook per dag bepalen of uw kind overblijft. Wanneer u uw kind aanmeldt, wordt automatisch het saldo van uw digitale strippenkaart bijgewerkt. U ziet direct hoeveel strippen u nog overheeft zodat u tijdig strippen kunt bijkopen. De strippen blijven de gehele schoolperiode van uw kind geldig.

Uw kind aan- en afmelden

Als u ervoor kiest om per dag te bepalen of uw kind overblijft, moet uw kind vóór 09.00 uur die dag aangemeld zijn. Als uw kind niet tijdig is aangemeld, kan het die dag niet overblijven. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouder.

Komt uw kind onverwacht niet naar de overblijf?

Vóór 09.00 uur ’s morgens kunt u dit aanpassen in het portaal van DeTafelVan. De strip wordt dan weer aan uw saldo toegevoegd.

Heeft u meerdere kinderen?

De strippen staan op uw naam, niet op de naam van uw kind. Als u meerdere kinderen wilt laten overblijven, kan dit met dezelfde strippenkaart betaald worden. Hoe meer strippen u inkoopt, hoe goedkoper het wordt.

Heeft u aan het einde van het schooljaar strippen over?

Geen probleem. Uw strippen blijven gewoon staan tot het volgend schooljaar.

Lunch niet inbegrepen

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school. DeTafelVan zorgt voor goede begeleiding tijdens de overblijf.

Wat kost een strip?

10 strippen

20 strippen

30 strippen

40 strippen

100 strippen

€ 2,50 per strip

€ 2,45 per strip

€ 2,40 per strip

€ 2,35 per strip

€ 2,30 per strip

Vragen?

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingdetafelvan.nl of maak gebruik van ons contactformulier op www.stichtingdetafelvan.nl.

Ouderraad

De ouderraad komt ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar om te vergaderen.
De ouderraad verricht allerlei hand -en spandiensten voor school. (helpen bij kerst en sint, organiseren van de schoolreis, beheren van het schoolfonds enz.)

De ouderraad bestaat uit actieve ouders. Er kan worden vastgesteld, dat een aantal activiteiten niet kan worden uitgevoerd zonder de hulp van ouders. Schoolreisjes, excursies, sportdagen en nog diverse andere activiteiten kunnen plaatsvinden doordat ouders hier medewerking aan verlenen.
We hopen dat het ook in het komende schooljaar weer lukt om een aantal leuke, gezamenlijke activiteiten te organiseren waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten ieder hun steentje kunnen bijdragen. We vinden het belangrijk u, als ouders, ook op deze wijze te betrekken bij de school.
Voorzitter
Kelly Verveer
Secretaris
Patricia Eijeriks
Penningmeester
Lorianne Hubers
Personeelsgeleding
Angela de Regt
Sharon Tomasic
Anouschka van den Bulk
Laetitia Ketting
Leden
Sharmila Orie
Cherry van der Linden
Sanne Danse
Ninde Bloem
Ellis Rop

Aanmelden

Bent u na het bekijken van onze website nieuwsgierig geworden naar onze school of weet u al dat u uw kind wilt aanmelden? U kunt via ons aanmeldformulier uw basisgegevens achterlaten. We nemen dan spoedig contact met u op.

Wilt u meer informatie of een rondleiding door de school? Wij maken graag een afspraak met u, zodat u de sfeer bij ons op school kunt proeven. U krijgt dan alle informatie die u nodig heeft om een goede schoolkeuze te kunnen maken.

U bent van harte welkom!