Kennismaken?

Voor ouders

Kinderen presteren beter en voelen zich meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Via de oudercommunicatie app Social Schools onderhoudt de school nauw contact met ouders over wat er in de klassen gebeurd en hoe het met hun kind gaat.

Schooltijden

Groep 1/2

Maandag 08.30 - 14.30

Dinsdag 08.30 - 14.30

Woensdag 08.30 - 12.30

Donderdag 08.30 - 14.30

Vrijdag 08.30 - 12.15

Groep 3 t/m 8

Maandag 08.30 - 14.30

Dinsdag 08.30 - 14.30

Woensdag 08.30 - 12.30

Donderdag 08.30 - 14.30

Vrijdag 08.30 - 14.30

’s Morgens om 08.20 uur gaat de schooldeur open voor alle kinderen (peuters t/m groep 8). Om 8.25 uur gaat de eerste schoolbel om iedereen eraan te herinneren dat er nog 5 minuten zijn voordat de les begint. om 8.30 uur gaat de tweede bel en begint de les.

Alleen bij de peuters en de kleuters mogen de ouders/verzorgers nog mee naar binnen, maar ook hier start de les om 8.30 uur. De leerkrachten staan voor de deur van hun klaslokaal om alle kinderen welkom te heten.

Wij verzoeken u bij de klassendeur afscheid te nemen van uw kind. Op deze manier zullen de kinderen zich meer op hun gemak voelen bij het betreden van de klas.

Als u een kijkje in de klas wilt nemen of de leerkracht even wilt spreken, dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. We willen graag op tijd beginnen. U kunt hieraan meewerken door de kinderen tijdig naar school te brengen of te sturen.

Wilt u de kinderen bij eventuele verhindering voor aanvang van de lessen afmelden a.u.b.?Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Primair en voortgezet onderwijs
Herfstvakantie


Kerstvakantie


Voorjaarsvakantie


Paasvakantie
zaterdag 14-10-2023 t/m
zondag 22-10-2023

zaterdag 23-12-2023 t/m
zondag 07-01-2024

zaterdag 17-02-2024 t/m
zondag 25-02-2024

vrijdag 29-03-2024 t/m
maandag 01-04-2024

De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2023-2024 van het Ministerie van OCW

Meivakantie


Hemelvaart


Pinksteren

Zomervakantie
zaterdag 27-04-2024 t/m
zondag 12-05-2024

valt in de meivakantie


maandag 20-05-2024

zaterdag 13-07-2024 t/m
zondag 25-08-2024

De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs  

Continurooster

Wij werken met een continurooster. Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt. Het brengt rust voor de leerlingen, die tussen de middag gezamenlijk lunchen in de klas en daarna buitenspelen onder professionele begeleiding. Verder brengt het ook rust voor u, te weten dat uw kind in goede handen is.

Ouderraad

De ouderraad komt ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar om te vergaderen.
De ouderraad verricht allerlei hand -en spandiensten voor school. (helpen bij kerst en sint, organiseren van de schoolreis, beheren van het schoolfonds enz.)

De ouderraad bestaat uit actieve ouders. Er kan worden vastgesteld, dat een aantal activiteiten niet kan worden uitgevoerd zonder de hulp van ouders. Schoolreisjes, excursies, sportdagen en nog diverse andere activiteiten kunnen plaatsvinden doordat ouders hier medewerking aan verlenen.
We hopen dat het ook in het komende schooljaar weer lukt om een aantal leuke, gezamenlijke activiteiten te organiseren waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten ieder hun steentje kunnen bijdragen. We vinden het belangrijk u, als ouders, ook op deze wijze te betrekken bij de school.
Voorzitter
Ninde Bloem
Secretaris
Kelly Verveer
Penningmeester
Denise Bal
Personeelsgeleding
Sharon Tomasic
Anouschka van den Bulk
Lisa Bahnerth
Daphne Roth
Leden
Sharmila Orie
Cherry van der Linden
Lorianne Hubers
Sanne Danse
Ellis Rop
Lisanne Verroen
Kylie van den Bunt

Kennismaken

Bent u na het bekijken van onze website nieuwsgierig geworden naar onze school of weet u al dat u uw kind wilt aanmelden? U kunt via ons kennismakingsformulier uw basisgegevens achterlaten. We nemen dan spoedig contact met u op.

Wilt u meer informatie of een rondleiding door de school? Wij maken graag een afspraak met u, zodat u de sfeer bij ons op school kunt proeven. U krijgt dan alle informatie die u nodig heeft om een goede schoolkeuze te kunnen maken.

U bent van harte welkom!