Kennismaken?

 

Onze school is gezond!

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen.

Wij bieden structureel aandacht aan het welbevinden op onze school, omdat dit zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klassen. Op de Vlashoek mag iedereen zichzelf zijn, mogen er fouten worden gemaakt en spreken we hoge verwachtingen naar de kinderen uit over het sociale gedrag. Dit zorgt voor een veilige leeromgeving waarin kinderen elke dag weer het beste uit zichzelf kunnen halen. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.