Kennismaken?
1
September
2022

De Gouden Weken

Wij bieden structureel aandacht aan het welbevinden op onze school, omdat dit zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klassen. In de eerste weken 'De Gouden Weken' wordt er extra aandacht aan besteed. Dit doen we aan de hand van onze 'Gouden Schoolregels':

- IK heb aandacht voor mezelf.
- Mijn juf of meester heeft aandacht voor mij.
- Ik heb aandacht voor mijn juf of meester.
- We hebben aandacht voor elkaar.
- We hebben aandacht voor onze omgeving.
- Aandacht voor en van mijn ouders.


Recent nieuws