De Vlashoek | Visie
16
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Voel je thuis op school

Voor een fijne en succesvolle schooltijd is het van belang dat een kind zich veilig, gewaardeerd en begrepen voelt. Pas wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan kan het zich ontwikkelen. Kinderen leren vanuit veiligheid. Zij hebben daarnaast ook uitdaging en prikkeling nodig. Maar in deze volgorde. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich op school thuis voelt. Een goede samenwerking met ouders en verzorgers, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, is onmisbaar. Wij hopen dat niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders zich snel thuis voelen op onze school.

Een goed pedagogisch klimaat

Een sterk punt van onze school is het veilige pedagogisch klimaat. Een veilig en warm klimaat komt het welbevinden van leerlingen ten goede. Daardoor kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Het is eigenlijk heel eenvoudig; gelukkige kinderen leren beter. Dit is de belangrijkste pijler van goed onderwijs.

De opbrengsten van de school

Een veilig pedagogisch klimaat waarin uw kind zich thuis voelt is voorwaarde voor goed onderwijs, maar geen doel op zich. Eruit halen wat erin zit bij alle leerlingen, dat is uiteindelijk onze opdracht binnen het onderwijs. En lukt dit ons ook? Onze leerlingen boeken al jarenlang op overtuigende wijze uitstekende leerresultaten die passen bij hun talenten en in groep 8 behalen onze leerlingen eindtoetsresultaten boven het landelijk gemiddelde.

De Vlashoek behoort daarmee tot een van de stabiele en goed presterende scholen van Acis, de stichting voor openbaar en primair onderwijs in de Hoeksche Waard.

“In groep 8 behalen onze leerlingen eindtoetsresultaten boven het landelijk gemiddelde.”

Een sterk team

We beschikken over een hecht en sterk team dat bereid en in staat is zich optimaal in te zetten voor ieder leerling, iedere groep,  iedere ouder of collega, voor elkaar en voor de school.

Een transparante organisatie

Om kinderen goed te laten presteren zijn de pedagogische en didactische kwaliteiten van de leerkrachten van essentieel belang voor iedere leerling. Dit vereist dat we onszelf en ons onderwijs voortdurend kritisch bezien en verbeteren. Om scherp te blijven vragen we de mening van ouders en leerlingen. We scoren goed bij de tweejaarlijkse tevredenheidspeilingen. Enkele onderwerpen waarover de meeste tevredenheid bestaat zijn de pedagogische kwaliteiten van de leraren; de positieve houding van de leerkrachten ten opzichte van de leerlingen, de vriendelijke omgang met elkaar en de wijze waarop de leerkracht erop toeziet dat leerlingen goed met elkaar omgaan. Verder worden de sfeer, de verzorgde aankleding van de school en de didactische kwaliteiten van  de leerkrachten genoemd; de leraren kunnen goed uitleggen en goed luisteren.

De kinderen geven daarnaast aan zich veilig te voelen op school. Het is fijn dat we ook door de kinderen goed beoordeeld worden, want zij zijn onze beste criticasters! We zijn trots op deze resultaten.

Daarnaast speelt het objectieve oordeel van de onderwijsinspectie over de school van uw kind een belangrijke rol. In juni 2015 heeft de onderwijsinspectie een groot schoolonderzoek uitgevoerd waarna zij het volste vertrouwen heeft uitgesproken in de kwaliteit van het onderwijs op De Vlashoek. Duidelijke taal!

“Enkele onderwerpen waarover de meeste tevredenheid bestaat zijn de pedagogische kwaliteiten van de leraren.”